Home
Předchozí
Další

7. Světla a planety

Každé ze znamení zvěrokruhu má jednoho nebo více tzv. vládců. Vládce je možné rozdělit na tzv. světla a planety. Mezi světla patří Slunce a Měsíc (také Luna). Pojem planety zahrnuje astronomy uznávané planety Sluneční soustavy s vyjímkou Pluta. Do planet tedy v astrologie jmenovitě řadíme Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Status Pluta jako planety byl astronomy při zasedání Mezinárodní astronomické unie v srpnu v roce 2006 zrušen, v astrologii ale nadále zůstává nezměněn (2010).

Podle toho, ve kterém znamení se planeta resp. světlo nachází rozlišujeme, jestli planeta resp. světlo:

VLÁDNE (také "je v domicilu") - planeta resp. světlo je v dokonalé shodě se znamením (je ve vlastním znamení). Síly planety resp. světla a síly znamení harmonicky spolupracují, planeta zde může dosáhnout svého nejlepšího vyjádření. Např. Merkur vládne znamení Blíženců a Panny.

Je v POVÝŠENÍ - síly znamení a síly planety resp. světla se vzájemně posilují. Narozdíl od stavu, kdy planeta resp. světlo vládne, může dojít u zrozence ke zneužívání schopností planetou resp. světlem signovaných. Např. Slunce je v povýšení ve znamení Berana.

Je v TRIPLICITĚ - planeta resp. světlo se nachází ve znamení, které patří do stejného živlu jako znamení, kterému planeta resp. světlo vládne. Např. Jupiter, který vládne ohnivému znamení Střelce, je v triplicitě ve zbývajících ohnivých znameních Berana a Lva. Přiřazení Jupitera triplicitě ohně není zcela jednoznačné, protože současně vládne také vodnímu znamení Ryb. Rybám ale vládne také planeta Neptun, jehož povaha je rize vodního charakteru a jehož postavení je zde ještě přirozenější než v případě Jupitera. Povaha Jupitera je spíše ohnivá, proto jej řadíme do ohnivé triplicity. Toto postavení má menší působnost, než výše uvedené. Energie spolupracují stejným směrem, ale nemají takovou pevnost jako u domicilu nebo povýšení. Přiřazení planet resp. světel určité triplicitě je navíc v mnoha případech sporné.

Je v PÁDU - stojí ve znamení, jež je protilehlé znamení, ve kterém je povýšena. Planeta v pádu škodí vždy věcem, jichž je významovým nositelem. Jedná se o pokažení, odmítnutí, ochuzení. Něco padá a může se rozbít.

Je ve ZNIČENÍ - stojí ve znamení, jež se nachází naproti znamení, kterému vládne. Síla planety resp. světla často není potlačena, avšak působí jakoby "v protisměru". Její negativní vlastnosti zde mohou být nejvíce projeveny.

Je PEREGRINNÍ - když nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek (někdy jsou kromě výše uvedených ještě brány v potaz podmínky pro tzv. dekany a hranice). V tomto postavení se planeta resp. světlo nemůže příliš dobře realizovat a je bytostně závislá na vládci znamení, ve kterém se nachází. Např. Možnosti projevu Venuše v Raku budou determinovány silou postavení Luny.

Retrogradita planet

Jedná se o pohyb planety proti jejímu obvyklému směru pohybu v horoskopu. Planety se za normálních okolností v čase pohybují ve zvěrokruhu proti směru hodinových ručiček. Vzájemnými pohyby planety a Země však někdy dochází při promítnutí planety do horoskopu ke zdánlivému pohybu planety v opačném směru, tedy ve směru hodinových ručiček. Tedy planeta se na nějaký čas pohybuje zpět, např. může přejít ze znamení Berana do Býka, na 2° Býka se stát retrográdní a cestovat zase o několik stupňů zpět do znamení Berana. Až retrogradita na některém stupni Berana zmizí, planeta se začne zase pohybovat "normálním" směrem do znamení Býka. Retrograditě jsou tradičně připisovány spíše negativní vlastnosti. Vliv planety je zpomalen.

Planety a světla blahodárná a zlověstná

Mezi blahodárné prvky horoskopu patří v první řadě Slunce, které oživuje, osvětluje a vynáší do popředí dům, ve kterém se nalézá.

Za nositele tzv. malého štěstí je považována Venuše. Je to planeta, která rozdává své dary bez ohledu na míru vynaloženého úsilí. Její působnost je však pochopitelně menší než u Slunce.

Jupiter je nekonečně blahodárnější. Podle znamení a domu, ve kterém se nalézá, podle své síly a svých aspektů zahrnuje člověka hojností, rozkvětem, úspěchem.

Merkur je neutrální. Sdružuje se s planetami, s nimiž je v nějakém aspektu. V praxi může být považován za planetu mírně blahodárnou, zvláště vzhledem k nadáním, která poskytuje.

Uran je za určitých podmínek blahodárný, zvláště náhlými a neočekávanými možnostmi, vztahy, které odhaluje. Znamení a dům horoskopu, kde stojí jsou oblastmi náhlých změn. Může způsobovat náhlé katastrofy, roztržky nebo rozchody.

Luna je neutrální. Má schopnost vyvolávat početné změny ve znamení a domě, kde stojí, neboť jejím nejdůležitějším znakem je nestálost. Tato vlastnost bude zvýrazněna v proměnlivém znamení, omezena ve znamení pevném. Probouzí vše imaginární.

Mars je planeta zlověstná. V horoskopu vyvolává zlom nebo úsilí, násilí nebo napětí, a to podle dotyčného domu a znamení. Proráží, rozněcuje, seká.

Saturn je nejnepříznivější planetou. Vše, co se významově váže k domu a znamení, v nichž stojí, podléhá osudovosti, je potlačeno, vystaveno pádu nebo zdlouhavosti. Na rozdíl od Venuše jen pomocí Saturna lze sklízet plody dlouhé a usilovné práce. Tam, kde se nalézá, znamená rovněž zkušenost a konec věcí. Také však poznání a vyniknutí.

Neptun je úskočný, sice ne přímo zlověstný, ale šalebný. Znamení a dům jsou rámcem pro nějakou změnu způsobenou zradou či podvodem nebo jsou v nejlepším případě citlivé na vlivy působící intuitivně. Nepříznivý je možností klamu, iluzí a zmatků, jež vyvolává. Působí objevování se a mizení.

Pluto je neblahodárný i blahodárný zároveň. Neblahodárný tím, že způsobuje zánik něčeho. Blahodárný, protože dává novou možnost. Dům, v němž se nalézá, může být zasažen smrtí, ale dává rovněž možnosti tvorby a obnovování. Znamení a dům, kde stojí, jsou jevištěm nezvratných událostí a změn, do nichž má co říci smrt.

Podrobnější charakteristiky vládců včetně informací o tom, kterým znamením vládnou, kde jsou v povýšení, v pádu a ve zničení, zobrazíte kliknutím na příslušející níže uvedený odkaz:


Slunce
Luna
Merkur
Venuše
Mars
Jupiter
Saturn
Uran
Neptun
Pluto


Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54