Home
Předchozí

Planeta Pluto

Vládne
Povýšení
Zničení
Pád
Štír
Panna, (Beran)
Býk
Ryby, (Váhy)
Pluto rovněž patří mezi planety, jejichž existence byla objevena až v letech "nedávno minulých", konkrétně v roce 1930. Jeho působení proto není odpozorované tak dobře jako působení ostatních planet a světel. Ačkoli vědci během jednání Mezinárodní astronomické unie v srpnu v roce 2006 změnili definici pojmu planeta a z množiny planet tak vyškrtli Pluto, jeho chápání v rámci astrologie se tím zatím nijak nezměnilo. Je tedy nadále považován za vládce znamení Štíra a ve zničení je analogicky k ostatním planetám v protilehlém znamení Býka (viz tabulka výše). Někteří autoři se liší v přiřazení znamení, ve kterých je Pluto v povýšení a v pádu (méně častá varianta v závorkách). Pluto je poslední z transcendentálních planet s generačním vlivem. Jeho oběh kolem Slunce trvá 249 let a v jednom znamení může setrvat od 13 do 31 let. Je spojen s nástupem diktatur, vynálezem atomu a v astrologii signuje transformaci, regeneraci, krizi, zrození, manipulaci, skryté věci a znalosti, a smrt. Vliv Pluta obvykle hodnotíme jako zneklidňující, destabilizující a velmi bolestný. Pozitivně dává věcem především hloubku, posiluje koncentraci a sílu. Negativně je symbolem bezúčelné destrukce, eroze, koroze, rozkladu, znečištění, infekce, dezintegrace, přehnané izolace, posedlosti, využívání, exploze. V mundánní astrologii reprezentuje lidské masy . Symbolizuje také velké korporace. Jeho síly jsou na úrovni člověka skryté běžnému vědomí a evokovat je vyžaduje trpělivost, pokud se to ale podaří, dochází často k náhlé transformaci vědomí i podvědomí. Pluto "pracuje" na skutečně hlubokých úrovních a jeho energie je značně silná a nekontrolovatelná, stejně jako energie jádra. Je to planeta nezvratného osudu, podobně jako Saturn. Jeho charakter je obdobně "ďábelský". Silně ovlivňuje sexualitu. Zkoumá se za účelem poznání zrozencových tvořivých schopností, způsobu smrti, míry jeho sexuality, životních krizí a zájmu o skryté věci a okultismus.
Působí často náhlé, nečekané a drastické změny, ke kerým dochází buď v případě, že dotyčný dospěl do určitého stádia vývoje, nebo naopak pokud jedinec do nějaké úrovně dospět měl a podvědomě se jí brání. Pluto je temným králem podsvětí, jakýmsi prostředníkem mezi světem živých a mrtvých a spojuje nás s tvořivou transformující silou. Odpovídá také za skryté strachy - fóbie. Například nekontrolovatelná hrůza z pavouků (arachnofobie) je typickým příkladem působnosti energie Pluta, kterou člověk fóbií postižený, nějakým způsobem dosud v určité oblasti dostatečně nezpracoval. Dům, ve kterém Pluto stojí, vyjadřuje oblast nejhlubších změn v životě bytosti.
Pluto je svojí polohou v příslušeném astrologickém domu velmi významné a v oblasti života, která je příslušným domem vyjádřena, signuje následující záležitosti: genialitu a geniální schopnosti, princip hodnocení, podvědomé procesy a regeneraci (tělesnou i duševní), touhu po moci, krizi, psychické násilí, psychické ovládání a důmyslné manipulace. Všeobecně lze říci, že je-li Pluto v elektrických znameních, manipuluje více dotyčný člověk a je li v magnetických, je spíše manipulováno s člověkem. Vyjímkou jsou zde však znamení Štíra a Kozoroha, která jsou velmi aktivní (přestože jsou tradičně řazeny mezi magnetická znamení) a která jsou jistě svým založením také velmi zdatnými manipulátory. Z hlediska moderní astrologie Pluto ukazuje na oblast, kde má člověk tendence uskutečnit své představy, je v podstatě klíčem k nevědomým přáním. Naznačuje, kde je třeba navazovat užší vztahy k lidem a také - kde se nachází kořeny fixací, kde se bytost setkává s fenoménem moci a hlavně - kde se setkává s největším tlakem ze strany okolí. Toto pravidlo je velmi důležité k pochopení problémů s okolím, protože na někoho je vyvíjen tlak v zaměstnání (Pluto desátém domu) a na někoho například v rodině (Pluto v domu čtvrtém). Stejně tak však tento člověk vytváří nátlak na své okolí (ve stejné oblasti), dochází zde tak k vzájemné interakci a podvědomé utlačování vzniká na základě impulsů z obou zúčastněných stran. Utlačený se však cítí vždy více dotyčný jedinec, než jeho okolí, ale tyto vztahy jsou většinou velmi hluboké a metodami klasické psychologie pouze obtížně rozklíčovatelné. Pluto vždy ukazuje na oblast, ve které musí nejprve odumřít něco starého, aby tím vznikl prostor pro nový vývoj, vztah, pochopení, náhled na svět, filozofii, myšlení a další. Tedy z hlediska své energetické podstaty neumožňuje nové, dokud není staré překonáno (velmi důležité). V oblasti, signované Plutem, má bytost největší potenciál k transformaci. Pluto vnímá všechny nátlakové situace jako rovnocenné s kladnými a tím dává předpoklady pro vznik a integraci principu nehodnocení, což je z hlediska duchovního vývoje klíčové. Je třeba ještě zmínit princip, díky němuž se člověk vždy snaží být dokonalý v oblasti, která je signována domem, ve kterém Pluto stojí. V této oblasti má často tendence dělat všechno alespoň na 150%.

Přímý vliv Pluta pociťují pouze lidé, kteří jej mají v horoskopu silně postavené - buď v angularitě (konjunkce s hrotem 1. , 4. , 7. a 10. domu), nebo v aspektu s nebeskými světly (Sluncem a Měsícem). Přestože působení Pluta je vždy nevědomé, zejména v silném postavení se může projevit i ve vědomém životě, ale tyto situace jsou pak velmi výrazné, složité, nečekané, dramatické a s hlubokými dopady na přítomnost i budoucnost. Naprostá většina lidí působení "svého" Pluta odmítá a pokud jsou upozorněni na jeho princip ve svém životě, reagují často prudce a zcela odmítavě, např. slovy "to je naprostý nesmysl, nic takového nikdy nedělám". Největší schopnost manipulovat s druhými má Pluto ve Štíru. Proti důmyslným a zcela skrytým manipulacím ze strany takového člověka prakticky není obrany. Silně postavené Pluto spojené aspekty zejména s ohnivými planetami dává zrozenci schopnost plného nasazení veškeré disponibilní energie. Mohou být aktivovány i paranormální schopnosti. Zrozenec je obdařen velkou vnitřní silou a vůlí. Je li Pluto v konjunkci s Ascendentem, nebo i v jiné silné pozici, takový člověk má obrovskou schopnost manipulovat s druhými a v podstatě bez námahy a nepozorovaně jim podsouvat své názory. Ostatní mu přitom zcela důvěřují a přijímají od něj i zcela evidentní chyby. Z karmického hlediska je však za tento model jednání plně odpovědný dotyčný vlastník tohoto Pluta a protože se jedná o silně podvědomé a přitom velmi účinné procesy, stejně silná je i odezva karmická. Postavení Pluta v horoskopu také poukazuje na oblasti, ve kterých se záležitosti zrozence komplikují a kde své potíže skrývá.
V roli pozitivního signifikátora osob poukazuje na hluboce nábožensky a duchovně založené osobnosti, kněze, duchovní vůdce a gurruy.
Negativně potom signuje diktátory, sadisty, násilnické lidi a psychopaty.

Na tělesné úrovni ovládá pohlavní orgány a může naznačovat možnosti nákazy v této oblasti.

Home
Předchozí
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54