Home
Předchozí
Další

8. Astrologické domy

Astrologických domů známe dvanáct. Domy zpřesňují oblasti působnosti, ve kterých se projeví vliv dané planety. Může se jednat o oblast naší fyzické existence, majetku, komunikace s jinými, domova, sexuálních záležitostí, tvorby a dětí, práce, vztahů, osudovosti, vyššího vzdělání a možností rozvoje vyššího myšlení, kariéry, přátel a politiky, psychických problémů a možností psychického rozvoje. Jejich charakteristiky se částečně podobají charakteristikám příslušných znamení zvěrokruhu.

Základními osami dělícími kotouč horoskopu je linie horizontu, v astrologii ji nazýváme osa Ascendent - Descendent. Druhou velmi významnou osou je přímka procházející středem nebes neboli Medium Coeli - Immum Coeli.

Hrotem domu nazýváme místo v horoskopu, kde dům začíná. Existují různé způsoby výpočtu astrologických domů, mezi nejznámější patří Placidův, Kochův, Campanův, Regiomontanův, Equal, Meridian, Morinův.

Pro zhotovení horoskopu je nezbytné mít kompletní přehled charakteristik projevu každé planety resp. světla ve všech domech. Zde si dále uvedeme jen některé zajímavé příklady. Planety resp. světla se projevují v daném domě co do síly i pozitivity stejně jako ve znamení, které s tímto domem koresponduje (I. dům koresponduje s prvním znamením Berana, II.dům se znamení Býka atd.). Přitom vliv znamení ve kterém planeta stojí se pokládá za mírně vyšší než vliv domu. Např. Slunce, které bude stát v horoskopu ve Lvu a spadat do XI. domu bude mít spíše pozitivnější vliv. Ve Lvu vládne a projevuje se zde nejlépe ze všech znamení. V XI. domě, který koresponduje se znamením Vodnáře, kde je Slunce ve zničení, se nebude projevovat příliš dobře (tzn. nebude se projevovat vitalitou, šlechetností, odvahou - svými pozitivními vlastnostmi). Takže po sečtení obou vlivů s přihlédnutím ke skutečnosti, že znamení má větší váhu než dům, se bude projevovat spíše mírně pozitivně. Toto by však bylo ovlivněno a dále specifikováno ještě aspekty s jinými planetami resp. světly.

Následuje seznam odkazů vedoucích na detailní popisy jednotlivých domů. Charakteristiku požadovaného domu zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz:


První dům
Druhý dům
Třetí dům
Čtvrtý dům
Pátý dům
Šestý dům
Sedmý dům
Osmý dům
Devátý dům
Desátý dům
Jedenáctý dům
Dvanáctý dům


Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54