Home
Předchozí
Další

Planeta Uran

Vládne
Povýšení
Zničení
Pád
Vodnář
Štír
Lev
Býk
Charakteristika Uranu je pozitivní, mužská a elektrická. Je to planeta objevená relativně nedávno, v roce 1781 a je spojen s objevy, vynálezy a revolucí. Je první planetou, která ovlivňuje celé generace. Jeho doba oběhu je již totiž tak pomalá, že na dobu jeho "pobytu" v jednom zvířetníkovém znamení připadá přibližně 6 let. Řídí především běh společenských událostí. Ekvivalentem Uranu je pokrok, to, co se mění, invence, prostor, originalita, výstřednost, nutkání, novost, avatgardní inspirace, ultra modernismus a moderní vynálezy jako rozhlas, televize, kino, letadla, auta, elektronika a výpočetní technika. Boří staré zkostnatělé pořádky. Často bývá přiřazován řeckému bohu nebes Úranosovi, který byl vykleštěn Chronem, tedy Saturnem. Je jeho opakem, potírá tradici a autoritu. Uran představuje zejména vědecké osvícení a intelekt, postavený nad přírodu, může poukazovat na genialitu. Zkoumá se za účelem poznání zrozencovy vynalézavosti, jeho nezávislosti, psychicých sil, náhlých změn ovlivňujících jeho život, případného rozvodu, jeho přátelství, jeho zapojení se do moderního života a možnosti vyniknout v něm, stejně jako možností v politickém životě a schopnosti osvítit bližní. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk je vzdorovitý, reformátor, humanista a často egocentrista. V negativním postavení odmítá autoritu, odmítá podřídit se zavedeným pořádkům a řádům, často se kloní k extrémní pravici, či levici, nebo anarchii, může se také projevovat až nelidsky a tyranií. Představuje typický rozštěp osobnosti.
Oběžná doba Uranu je 82,5 roku. Tato doba, dělená dvěma je 41 let (krize středního věku), tyto podíly jsou pro člověka významné. Ve dvaceti letech vytvoří tranzitní uran kvadraturu na radixový a vznikne tzv. krize dospívání. Zde je člověk pomocí napětí nucen k rozvoji, i když to může být velmi bouřlivé, ale ve výsledku vždy vede k vyšší samostatnosti. 62 let věku je poslední uranská krize, která člověka buď posílí, nebo definitivně zdrtí. Po 82 roce se může náhle vyskytnout rozvoj, dle charakteru dalších aspektů radixového Urana. Tato planeta také určuje, ve kterých oblastech života dochází k osvobozování od zažitých struktur a k emancipačnímu procesu, k porušování tabu.

Princip Urana: Saturn, Uran a Neptun jsou planetami tzv. nadpersonálních principů. Zatímco Saturn svazuje, omezuje, stahuje a dává řád, Uran uvolňuje a vnáší čerstvý vývoj. Samotný princip Urana není svoboda, ale napadání a boření struktur, přijatých v poli Saturnském (postavení a aspekty Saturna, 10. dům, znamení Kozoroha). Osvobození a svobodu dává až znamení Ryb, Uranické pole (postavení a aspekty Urana, 11.dům, znamení Vodnáře) ale umožňuje k této svobodě směřovat. Důležité upozornění: – dokud není zpracována energie superplanety, její energie působí jako blok!
Klíč k pokoře spočívá ve schopnosti vidět všechny věci na světě jako stejně důležité.

Často používanou ilustrací Saturnického působení je špička hory. Vidím špičku hory, která je krásná, ale její dosažení je problematické a pokud se tam dostaneme, zjistíme, že to na vrcholu vůbec neodpovídá našim představám, je zde nehostinnost a samota. Toto zjištění je často velmi šokující, je ale nutné k tomu, abysme už nikdy o tuto špičku neusilovali. Většinou se po tomto dosažení špičky osvobodíme od určité představy a můžeme se zaměřit na další vývoj, v konečném smyslu na poznávání vyšších, kosmických norem a pravidel.

Jako dispozitor osudu znamená vždy náhlé změny, jejichž charakter závisí na aspektaci. Jedná se o náhlý úspěch, velké odvážné projekty, nebo náhlý neúspěch a nečekaný krach. Silně poškozený Uran v radixu znamená, že v životě přijdou náhlé a nečekané katastrofy (čtvrtý dům státu), nebo vyhnanství a zásadní konflikt se společností (u člověka).

Jako dispozitor činů a událostí – objevy v metafyzice, reformy, jasnovidectví, elektřina, objevy související s moderní technikou, elektronikou, náhlé podniky, převraty, násilnosti, při poškození Venuší, nebo Neptunem perverzní činy a zločiny.

Jako signifikátor osob a povolání zastupuje především vynálezce, reformátory, lidi zabývající se elektřinou a výpočetní technikou, při poškození revolucionáře, anarchisty, zločince a sebevrahy.

Jako signifikátor manžela – romantický, nezávislý a samostatný charakter. Při poškození je značná nervozita.

V lidském těle ovládá mozek, dutinu ústní a také zrak, tedy zaostřování a přenos obrazu do nervových impulzů. Např. svaly čočky, ovládané Saturnem budou kontrahovány a vzniká krátkozrakost. Uran naopak uvolňuje a způsobuje dalekozrakost. Také expanze, výduťe, roztržení atd. Typickou chorobou Urana je srdeční arytmie (změna srdečního rytmu). Dále pak blokáda atrioventikulárních uzlů, což blokuje přenosy nervových vzruchů. Také tachykardie, fibrilace síní. Kožní onemocnění, bradavice a melaninové pigmenty. Uran ale nezpůsobuje nekontrolovatelné bujení. (To způsobuje spíše Saturn a Neptun ve vazbě s Marsem a Jupiterem a také Neptun a Pluto). Ovládá i nervové vzruchy všeobecně a lymfatický systém.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54