Home
Předchozí
Další

Planeta Neptun

Vládne
Povýšení
Zničení
Pád
Ryby
Střelec
Panna
Blíženci
Neptun byl objeven v roce 1846 jako druhá nová planeta. Je přiřazován řeckému bohu moře Poseidonovi, mlžnému oparu bez hranic. Vládne všem mořím. Jedná se o další z pomalých planet ovlivňujících celé generace lidí (stejně jako Uran). Odpovídá za idealizaci, oběťi a nevědomou kolektivní identitu. Neptun u člověka ovlivňuje jeho nejvnitřnější psychickou vrstvu, transcendentální vrstvu, sídlo našich pudů, vášní, žádostí, touhy pomáhat ostatním, touhy po tom, aby člověku bylo pomoženo (mecenášství). Vyznačuje se také fantazií, paranormálními jevy a touhou po vyšších mimosmyslových zážitcích, ke kterým neváhá použít ani například drogy. Spadá pod něj dále poezie, hudba, ale i věci morbidí, utrpení, unikání před skutečností nebo také věštění, náboženská zjevení, telepatie. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk může mít umělecké sklony, často také bývá typickým vizionářem, nebo i mučedníkem. Negativní aspekty mají navíc za následek, že člověk rád podvádí a podvádět a klamat se i nechá (naivita). Z psychologického hlediska Neptun odpovídá také za projekci, přenos a hysterii. Zkoumá se za účelem poznání, nakolik je zrozenec nadán inspirací a nakolik je odolný vůči různým vlivům či svodům. Nesnáší systém a vše omezující.
V pozitivním působení Neptun dává vysokou duchovnost a vyšší inspiraci. Ve vazbě na Oheň dává jasnovidnost, na Vzduch pak jasnosluch (vnitřní slyšení), na Vodu jasnocit ve smyslu predikce (divinace), na Zemi hmat. Lidé s harmonickým Neptunem milují moře a cítí se v něm výborně, často lépe, než na zemi.
Mezi neharmonické vlastnosti patří žádostivost, pokud je ještě silně obsazený Štír a osmý dům, může být až maniakální. Vášnivost ve všech vrstvách (duchovní, sexuální, neharm. s Venuší a Marsem), fixace a lpění na hmotě (ventilace vášní, ve spojení s Jupiterem ještě megalomanství). Dále zlozvyky a závislosti na grogách (ve vodní triplicitě), cigaretách, kávě, alkoholu, ale i jiné druhy závislostí. U této planety je obrovský rozsah působení, takže vznikají buď extrémní šílenci, nebo extrémní géniové.
Postavení Neptuna v horoskopu nám ukazuje především oblast, kde mám tendenci objevovat skryté souvislosti věcí, kde mám citlivá a vnímavá místa, v které oblasti mohu uplatnit své divinační schopnosti (předtuchy, předvídavost), oblasti, kde bych se neměl přizpůsobovat obecně platným zákonům, normám, zákonům a ideálům a ve které oblasti bych měl proniknout do světa mimo tyto normy, kde bych měl aplikovat své rozšířené vědomí a ve kterých oblastech života mě toto rozšířené vědomí povede.
Poloha Neptuna v příslušném domu vždy ukazuje na oblast, ve které člověk může rozpustit a překonat normy, obecně uznávané společenstvím, ve kterém žije a zároveň přijmout normy vyšší (tyto však nejsou nikde napsány). V této oblasti ale musí nejprve dojít k rozšíření vědomí. Pokud k rozpuštění norem dojde, člověk náhle vnímá své původní primární trauma jakožto úžasný dar a milost.
V teorii primárního traumatu jde vždy o spolupůsobení Saturna, Urana a Neptuna. Uran ukazuje na možnost osvobození od primárního traumatu Saturna. Neptun přináší těmto záležitostem spásu. Narozdíl od Urana jedná úskočně a vyvolává vždy pochyby a nepochopení.
Vysokou astrologickou hodnotu má Neptun v případě, že stojí ve vodní triplicitě, nebo ve Strřelci, dobré aspekty toto ještě dále posilují. Další výborné vazby jsou pak na nebeská světla. Široká konjunkce se Sluncem a konjunkce s Jupiterem a Venuší (dobroději) je rovněž silná, zejména pokud je aplikační. Výborné je postavení Neptuna v kardinálních domech. Toto ale dává určitou neohraničenost, takže člověk pak nedodržuje pravidla, chodí všude pozdě, nebo brzo, ale není to patologické. Ideální test neptunické osoby je údajně vyplnění složenky – písmo je většinou mimo řádky.
Jako pozitivní signifikátor osudu dává vysokou duchovnost (schopnost oběti, misionáři), dále pak okultní a mystické schopnosti, bílá magie, psychometrie (kyvadlo), vysoké duchovní léčitelské schopnosti. Neptun je vždycky nadčasový (např. Hahnemann). Takový člověk je zcela inkompatibilní se stávajícím systémem. Záporný osud je většinou tristní, člověk může být závislý prakticky na všem, s čím přijde do styku, od drog přes partnery až po myšlenky. Trpí iluzemi vlastních schopností. Hodně silně postavený negativní Neptun a silný Merkur jsou významnou kombinací pro zločince a podvodníky mezinárodního formátu, tuneláře, iluzionisty (člověk se špatně postaveným Neptunem je schopen přesvědčit druhé o čemkoli) a bohužel i politiky. Ve státním měřítku vznik falešné ideologie (komunismus).

Jako signifikátor osob: společně s Plutem guruové, duchovní vůdci, kněží, duchovní, léčitelé, umělci a vědci vyššího formátu, hermetici, duchovní pracovníci, mystici, vyšší mágové, psychometrici, léčitelé. V negativním pak všechno výše jmenované, ale vše falešné. Šílenci, schizofrenici, maniaci, lidé úplně vyšinutí atd.

Jako signifikátor činů a událostí: v pozitivním smyslu zasvěcení v mnoha podobách (mystická svatba, alchymické spojení), velké objevy ve vědě a umění, tvůrčí počiny, divinace (věštba), charita (společně s Jupiterem) a podpora. Zde je ale nutné rozlišovat kladnou a zápornou stránku. Negativní charita je většinou motivována mocenskou touhou. Záporné činy obecně: podvody na všech úrovních, (v druhém a osmém domě finanční podvody) a sebeklam. Toto vše se díky jemné energii Neptuna velmi špatně odbourává.

Na tělesné úrovni ovládá chodidla a tím i postoj člověka. Je známo že i velmi nepatrné změny způsobené operacemi chodidel mohou mít katastrofální důsledek na udržení rovnováhy, postoj a chůzi. Dále je mu připsován vliv na vegetativní systém.

Další signaturou Neptuna v přírodě jsou houby a to i jedovaté.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54