Home
Předchozí
Další

Planeta Jupiter

Vládne
Povýšení
Zničení
Pád
Střelec, Ryby
Rak
Blíženci, Panna
Kozoroh
Koresponduje s řeckým archetypem boha Dia, hromovládným vládcem bohů. Je první planetou patřící mezi tzv. vnější "velké nebo těžké" planety sluneční soustavy. Jupiter je ochranářský a zákonodárný, působí blahodárně a má vliv na růst, expanzi a pokrok. Symbolizuje pocty a vše co vyvolává uznání společnosti. Vyznačuje se nadějí, vírou, šťastným osudem a dobročinností. Je li v horoskopu silně prosazen, člověk je štědrý, velkorysý a optimistický, působí velkodušně, miluje svobodu a dává ji i druhým. Tato planeta symbolizuje také filosofii, hledání smyslu, prožitek "něčeho vyššího", duchovní růst a sílu. Dává umění diplomatického jednání. Astrologicky se zkoumá za účelem poznání zrozencových vyhlídek na úspěch v životě a vyhlídek jeho dětí, dále i na jeho schopnost vyučovat. Jeden oběh Jupitera trvá dvanáct let. V jednom znamení tak zůstává zhruba jeden rok, záleží však také na případné retrograditě. Tato planeta vypovídá o oblasti života, ve které nalezne člověk podporu, nebo bude podporovat druhé. Poukazuje také na to, ve které oblasti bude mít bytost tendence rozvíjet duchovní život a náboženství, kde člověk může nejlépe expandovat, rozvíjet se a budovat. V devátém domě (který koresponduje se znamením Střelce a kde je velmi dobře postaven) Jupiter rozvíjí vztahy, myšlenky, sexuální identitu a ovlivňuje nakladatelskou činnost. Jako signifikátor událostí zajišťuje protekci, ochranu, dobrodiní, zákonná spojení (smlouvy) a kulturní, náboženské a filozofické akce. Jako signifikátor osob zajišťuje vznešené a bohaté osoby, v sedmém domě je to výborná konstelace pro manželství. V roli signifikátora osudu může ukazovat na velké štěstí. Musí však být dobře aspektován a mít silné postavení (angularita). Dobře postavený dává bohatství, blahobyt, vyšší sociální postavení, protekci, dobrou pověst a důstojnost. Při neharmonické aspektaci naznačuje oblast, ve které bude člověk přehánět a zveličovat nebo sklouzávat k tendencím plést se do čehokoli, nestřídmosti, dominanci a aroganci. Při těchto aspektech chtějí lidé všechno hned a bez postupného rozvoje. Špatně postavený Jupiter dále obtížně respektuje autority a právo, člověk prohrává soudní spory atd. Hrozí také nezákonná spojení, sektářství, anarchie, rebelie a hazardní hry (např. Mozart).

Typickou barvou Jupitera je fialová, modrá, zelená (moře), typickými zvířaty kůň, slon, velryba, draví ptáci, typickým povoláním ve vyšším aspektu kněží, profesoři, bankéři, soudci, právníci, notáři, velkoobchodníci.

Jupiter ze zdravotního hlediska ovládá játra (ty jsou bezpečně největším a nejtěžším lidským orgánem), endokrinní systém a stehna. Spojnice Mars-Jupiter ovlivňuje jeden z nejdůležitějších mechanismů rozmnožování buněk a tím je syntéza proteinů. Vládne lékařství.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54