Home
Předchozí
Další

Slunce

Vládne
Povýšení
Zničení
Pád
Lev
Beran
Vodnář
Váhy
Je to jeden z nejdůležitějších prvků horoskopu, spolu s Ascendentem (dalšími jsou co do důležitosti Luna a vládce ascendentu). Slunce je ekvivalentem individuálních schopností, vůle, vitality, sebevědomí, síly, života, světla, vlády, slávy, schopnosi jednat, nezávislosti, lásky a tvořivosti. Představuje také ducha, bytost, ego, podstatu věcí, svrchovanou moc a vědomí. Je li v horoskopu silně prosazeno, jedinec je většinou hrdý, cílevědomý, oddaný a také velkorysý. Neplatí to ovšem absolutně a záleží také na aspektech. Arogance a přezíravost, pýcha, rozmařilost, zpupnost nebo snaha strhnout na sebe uměle pozornost mohou být projevem negativních aspektů Slunce. Toto světlo rovněž vyjadřuje osobní identitu a obecně se znamení, v němž je v horoskopu postaveno, považuje za nejsilněji se projevující, ale to ještě záleží na dalších okolnostech, jako například na již zmíněném Ascendentu, aspektech, postavení dalších planet atd. Dle aspektů Slunce můžeme určit, jaké primární energie člověk vyzařuje do svého okolí a návazně, jak je ve svém okolí oblíben.
Ve všech odvěkých systémech včetně židovské Kabbaly vždy bylo Slunce klíčem ke kosmické energii a k jejímu převodu do hmotného energetického těla člověka, do jeho mikrokosmu. Nemá vztah k jiným planetám a světlům, protože je odrazem božského principu na tomto světě. Poloha tohoto světla jednoznačně ukazuje na oblast, kde se má bytost naučit samostatnosti. Dále pak také vypovídá o oblasti, ve které by měl člověk rozvinout podnikavost, kde se může nejlépe seberealizovat a kde může nejlépe nalézt, uplatnit a rozvinout své tvůrčí a podnikatelské schopnosti. V horoskopu dále reprezentuje otce, v případě ženy i manžela.
Na tělesné úrovni je spojováno se srdcem. Dále pak ukazuje na kvalitu a stav pravého oka u muže a levého u ženy.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54