Home
Předchozí
Další

Planeta Venuše

Vládne
Povýšení
Zničení
Pád
Váhy, Býk
Ryby
Beran, Štír
Panna
V horoskopu představuje zejména partnerské vztahy a lásku, je inspirující, umělecká a tvořivá. Vyjadřuje mír, krásu a harmonii. Je-li v horoskopu silně prosazena, jedinec vysloveně vyhledává vztahy a v partnerství se cítí spokojený a naplněný. Je společenský, tolerantní a schopný kompromisů. Má rád luxus a bohatství. Negativní aspekty Venuše se také mohou projevovat promiskuitou, nebo naopak strachem ze vztahů. Venuše rovněž představuje sebehodnocení a touhu po naplnění.
Venuše obecně symbolizuje vše krásné - umění, lásku, vztahy, sexualitu, něžnost a účastní se procesů tvorby tvaru hmoty, situací a událostí, tedy také určitých dějů v hmotné sféře. Ukazuje, jak člověk prožívá a vnímá radost a krásu, jaké má estetické schopnosti, jak se dokáže bavit a jaký má vztah k sexualitě. Definuje emoční potřeby, které musí být uspokojeny, aby se cítil šťastný. Poukazuje na to, co je zrozenci příjemné a určuje, jakým způsobem vyjadřuje daný člověk své city. V horoskopu ženy Venuše ukazuje, jak se bude v sexu projevovat a jaké činy ji budou oslovovat, dále pak na rychlost reakcí, množství příležitostí a také na oblast života, ve které se tyto události budou odehrávat. Venuše tvoří spolu s Měsícem tzv. Animu, neboli vnitřní ženu zrozence.
V horoskopu muže Venuše poměrně výstižně vyjadřuje typ žen, které jej sexuálně přitahují. U ženy tímto způsobem analogicky funguje Mars. Venuše reprezentuje jakýsi sexuální ideál ženy, společenské projevy se kterými se identifikují ženy a které bývají u muže utlumené a společensky nepřijatelné, Mars reprezentuje analogicky sexuální ideál muže a typické společenské projevy náležející mužům, které bývají utlumené a společensky nepřijatelné u ženy.

Psychologický význam této planety: Venuše udává oblasti života, ve kterých se máme naučit sebevymezení, zacházení s financemi, překonat pocity méněcennosti, kde se můžeme nejvíce radovat, projevit umělecké vlohy, kde můžeme nejsnáze projevit sexualitu, objevovat svou duchovní a sexuální identitu.

Venuše rovněž signuje tzv. "malé radosti" - plesy, divadla, večírky, zábavu. Zastupuje finančníky a umělce a ukazuje na pozitivní vliv ženy na všechny jmenované záležitosti.

Jako signifikátor zdraví Venuše "odpovídá" za spodní čelist, krk, krční páteř, speciálně sliznice larynxu a farynxu, bederní část páteře, ledviny a nadledvinky, vrchní část močovodů, pokožku a cévní stěnu - její kvalitu a prostupnost.

Typickou barvou Venuše je bílá a zelená, typickým zvířetem delfín a holubice, typickým povoláním je móda, umění, tanec, zpěv, malířství, sochařství, cirkus a diplomacie.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54