Home
Předchozí
Další

Šestý dům

Šestý dům je domem zdravotních návyků, hygieny, správné výživy a oblékání, přístupu k jakékoli fyzické práci a k podřízené zaměstnanecké práci, dobrých skutků a také vztahu ke zvířatům. Ukazuje na to, jak se člověk cítí tělesně a v jakých oblastech může mít zdravotní problémy. Jsou zde naznačeny choroby (především střevní a stenozy), ke kterým bude zrozenec inklinovat a také způsob jejich léčení. Je také domem služby, tedy vypovídá o způsobu, jakým člověk vnímá nutnost pomoci druhým. Spadá sem i veřejná správa.

Z hlediska povolání naznačuje, jaké povahy budou spolupracovníci a způsob práce. Například je-li v šestém domě dobře postavený Mars, člověk bude velmi pracovitý, kdežto špatně postavený Neptun do zmíněných záležitostí vnese chaos, dezorganizaci, iluze, podvody a pomluvy. Poškozený Merkur bude způsobovat hádky a spory na pracovišti.

Znamení na hrotu tohoto domu primárně naznačuje oblast těla, ve které se mohou vyskytnout zdravotní problémy. Typicky Kozoroh zde způsobuje potíže s velkými klouby, plícemi, kostmi, kůží, zuby, váčky atd., Měsíc v šestém domě v Kozorohu k tomu přidá ještě mokvavé záněty kůže.

Šestý dům dále signuje očistu těla i duše. S tím souvisí podle některých autorů (např. H. Meyer) i schopnost vyjadřovat zdravě emoce. Běží zde o problematický princip, který je možné chrakterizovat heslem "nesmím vyjadřovat své emoce, protože tím obtěžuji své okolí", který vede k potlačování emocí. Toto potlačování se následně projeví tělesným zdravotním problémem jedince. Stejný pohled na problematiku šestého domu existuje ve výkladu Tarotových karet při popisu karty, která odpovídá tomuto domu. Tento princip je většinou základní příčinou psychických poruch. Je třeba naučit se emoce uvolňovat. Proces uvolňování emocí je samozřejmě opět ovlivňován planetami přítomnými v domě. Například Saturn bude mít významně zbržďující vliv, ale oproti tomu dobře postavený Mars naopak zmíněný mechanismus výrazně podpoří.

Je-li šestý dům silně obsazen planetami, zrozenec bude mít dobrý vztah k domácímu zvířectvu a lze téměř s jistotou tvrdit, že bude chovat domácí mazlíčky nebo jiná menší "užitková zvířata" jako králíky, slepice apod.

Pátý dům signuje práci u podnikatele, u řadového zaměstnance je to dům šestý a u vedoucího pracovníka pak dům desátý.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54