Home
Předchozí
Další

Jedenáctý dům

Jedenáctý dům vyjadřuje zejména přátele a také plány a cíle, jichž se člověk snaží dosáhnout. Jedná se zde však spíše o vyšší cíle, o kariéře vypovídá dům desátý. Říká se mu rovněž dům kolektivu, tedy znamení na jeho hrotu a poloha planet ukazují na způsob, jakým se člověk prezentuje ve větším kolektivu a jakou roli se bude snažit v něm zaujmout.
Je také domem protekce a ochrany. Pokud jsou v něm dobře aspektované astrologické prvky, člověk má často výbornou protekci jakoby bez příčiny, například Jupiter zapřičiňuje přímluvy na "nejvyšších místech". V neposlední řadě tento dům signuje splnění vědomých přání. Je rovněž spojován s politickou kariérou a parlamentem. Dává zrozenci publicitu a známost na veřejnosti a v médiích (výdobytky Urana).
Jedenáctý dům také ukotvuje poznání, kterého člověk dosáhl v desátém domě. Zde se zjišťuje, v jakých hranicích vlastně platí obecná pravidla, zákony a předpisy. Z psychologického hlediska se jedná o proces emancipace, osvobozování se, učení se, rušení tabu a zacházení s volným časem.

Záležitostí spojené s tímto domem jsou samozřejmě opět ovlivňovány planetami přítomnými v domě. Například silně postavený Mars bude signalizovat tvrdohlavý vůdčí typ, kdežto jedenáctý dům se Saturnem se bude projevovat spíše plachostí, zahloubaností a v kolektivu nebude pravděpodobně příliš oblíbený. Citlivější a ostražitější vůči jakýmkoli odlišnostem jsou zejména skupiny dětí.

Pozn. související s desátým domem: Pokud je jedenáctý a zároveň desátý dům silně obsazen astrologickými prvky, ...

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54