Home
Předchozí
Další

Dvanáctý dům

Dvanáctý dům je nejvíce "duchovním" domem, tedy řídí především intuici člověka, jeho sny a tajná přání, vymyšlený svět fantazie, vztah k pohádkám a dávným legendám. Člověk s dobře prosazeným dvanáctým domem může často utíkat do svých vysněných světů, v nichž bude nacházet klid a harmonii.
Dvanáctý dům je také domem institucí, tedy například dítě se silným dvanáctým domem má podvědomý vztah ke školám, případně i nemocnicím a dalším organizacím, které ho mohou v jeho životě potkat. Z tohoto domu lze dále usuzovat, která onemocnění mohou zrozence potkat, jaký druh utrpení bude muset snášet, jakým problémům způsobujícím zármutek bude vystaven a jací budou jeho nepřátelé. Patří mezi domy, které probouzejí zájem o okultismus a skryté věci (ostatními takovými domy jsou IV., VIII. a IX.).

V případě dvanáctého domu nejvíce záleží na stupni zpracování principů předchozích dvou domů - desátého a jedenáctého. Dvanáctý dům je vlastně zakončovacím principem Superega, Nad-já. Tento dům je blokován jakoukoli aktivitou, je třeba se uvolnit, vše přijmout a nic neočekávat. Je-li tento předpoklad naplněn a ve dvanáctém domě jsou navíc dobře postavené astrologické prvky, pak může člověk dosáhnout osvícení, poznává mystickou cestu a dostává se mu zasvěcení do vyšších principů. Velmi důležité je pochopení principu iniciace: vyšší vrstvy psychiky v sobě obsahují tzv. "božské vlastnosti", jejichž vliv není běžně cítit. Vlastní zasvěcení je uvědomění si energie těchto vrstev a praktické přenesení jejich vlivu do běžného života. Je-li dvanáctý dům dobře obsazen a znamení na jeho hrotu nepoškozeno, člověk může získat kosmické schopnosti a začíná si je uvědomovat. Často také dochází k získání jasnovidnosti, jasnosluchu, či jasnocitu a tím k přísunu neomezeného množství informací. Dobře obsazený dvanáctý dům měla celá řada velkých spisovatelů a hudebníků.
Tento dům je jakousi pomyslnou branou k zasvěcení, vykoupení a spáse. Nejdokonalejším stupněm vývoje je zpracování karmy. Kvalitní mystické techniky vždy začínají cestu k osvícení dokonalým zpracováním fyzického těla. Ve dvanáctém domě tyto techniky a také podmínky zpracování nalézáme.

Neharmonický dvanáctý dům je velmi složité zvládnout. Způsobuje odloučení od společnosti, únik z reality, pohyb na okraji společnosti a také nutkavou potřebu pomáhat za každou cenu (to způsobuje poškozené pole Neptuna). Zejména tyto aktivity je obtížné rozklíčovat, jedná se o známé "páchání dobra" a člověk přitom nemá k této pomoci žádné reálné podmínky. Na úrovni podvědomí se jedná o snahu učinit druhé závislými na této pomoci a tím k energetickému "vysávání", čímž dochází zejména ke vzniku značné karmické zátěže dotyčného jedince. Sekundární reakcí pak vzniká ještě neustálá, ale podvědomá touha po pomoci od druhých. Všechny tyto problémy se objevují zejména v případě, když nebyly dobře zpracovány principy desátého a jedenáctého domu.

Některé příklady neharmonického obsazení: neharmonické Pluto v tomto domě způsobuje touhu po okamžitém poznání, ale zároveň toto poznání blokuje a tak vzniká hluboký vnitřní problém, který ve výsledku způsobuje napětí v psychické oblasti. Poškozený Mars signuje úhlavní, tajné nepřátele, poškozený Měsíc osamělost.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54