Home
Předchozí
Další

První dům - Ascendent

Ascendentem se označuje hrot prvního domu (někdy se jím označuje i celý první dům). Je jedním ze tří nejdůležitějších míst horoskopu. První dům, vyjadřuje vzhled a osobnost člověka, ukazuje také na to, jak nás v dětství vnímali ostatní, jak se budeme prosazovat vůči svému okolí, jakou máme hladinu základní disponibilní energie, jakou máme nespecifickou imunitu, jakou budeme mít dobu rekonvalescence, jaký máme základ psychofyzické konstituce, temperament, základ osudu a dědičné sklony, inteligenci. Určuje to, co sami spontánně děláme a čeho jsme si vědomi. Lze říci, že charakteristiky poloh Ascendentu v určitém znamení jsou často podobné odpovídajícím charakteristikám Slunečních znamení, více však signují vlastnosti výše vyjmenované. Kombinace polohy Slunce společně s polohou Ascendentu a polohou Luny v zodiaku má největší vliv na výslednou charakteristiku zrozence.
Člověk s více planetami v prvním domě bude obecně poměrně nezávislý, často až sobecký (dle aspektů a astrologického znamení). Znamení, ve kterém se Ascendent nachází, je velmi důležité. Znamení, ve kterém leží Ascendent, obdařuje zrozence stejnými schopnostmi, jaké signuje Slunce ležící v tomto znamení (např. Ascendent ve znamení Lva dává stejné schopnosti jako Slunce v tomto znamení). Harmonický Asc je podpořen harmonickými aspekty ostatních prvků a stejně tak i u neharmonických apektů je Asc spíše neharmonický. Ryzí dopad znamení na hrotu na tělesný vzhled nastane pouze v případě, že je celý první dům v jednom znamení a není v něm žádná planeta. Je-li v něm planeta, potom platí, že čím blíže se nachází u ascendentu, tím více tato ovlivňuje tělo i osobnost. Planeta má však vliv na Ascendent i v případě, že se nachází v sousedním dvanáctém domě, je-li její vzdálenost od Ascendentu do 5°. V tomto případě působí jak na dvanáctý dům, ve kterém leží, tak i na dům první, který následuje. Toto působení platí analogicky i v případě ostatních domů horoskopu.
Vládce znamení, ve kterém se Asc nachází, je zároveň vládcem celého horoskopu, jeho tzv. regentem. Ascendent je také branou duše pro splnění karmického úkolu bytosti.

Z důvodu velkého významu Ascendentu v horoskopu zde uvedeme také jak se projevuje jeho poloha v jednotlivých zvířetníkových znameních (heslovitý popis výsledné charakteristiky zrozence při různých kombinacích poloh Asc a Slunečních znamení je uveden v kapitole pojednávající o Slunečních znameních):

Beran:

Regentem horoskopu je Mars. Bude se projevovat značnou energičností, sebejistotou, nezávislostí, upřímností a také tvrdohlavostí. V harmonické podobě dává cholerický temperament, impulzívní a motoricky orientovaný (neposeda). Nevydrží chvíli na místě a jeho okolí ho obtížně snáší. Silná vůle je zdůrazňující (Já). Je to nekomplikované a výrazné znamení ASC. Pokud má motivaci, cíl je až druhotný, Beran se musí ukázat v mnoha krásných vlastnostech a rád se předvádí, je velmi těžké toto zvládnout. Jedná rychle a bez rozmyslu, nesnáší odpor. Na odpor reaguje vždycky silou! Cítí se proto šťastný mezi lidmi, kteří respektují jeho diktátorské sklony. Velmi rád soutěží a utkává se. Nepřekoná-li tuto fázi vývoje, soutěží až do konce života. Poškozený ASC vyvolává tendence k ostrým konfliktům a enormní snahu o zdůraznění vlastního egosimu. Nikdy nesnese podřízené postavení a udělá maximum pro to, aby tuto pozici opustil. Od 0 do 15 stupňů jsou to většinou tělesně velmi silní lidé, silná atletická postava, orlí nos , veliká fyzická výdrž, sklon k přepracování. Rytmus chůze nemá žádné pravidlo, je specifický. Často mění směr. Harmonický Beran má velmi dobré vůdčí schopnosti. Neharmonický je pak zbrklý a křečovitý, je to vidět například v chůzi. Od 15 do 30 stupňů je postava štíhlá, dlouhé končetiny, červenavá pleť je také spolehlivým znakem.

Býk:

Regentem horoskopu je Venuše. Projevuje se větší uzavřeností, stabilitou, také paličatostí a vybraným vkusem. Charakter je flegmatický, vůle je rezistentní, trvalá, rozhodování je rozvážné a pomalé, vystupování rozšafné a diplomatické. Je velmi obtížné jej přivést k afektu, má dlouho reakční dobu, ale když „vystartuje“, stojí to pak za to (podobně jako u Slunečního Býka). Jako zemní znamení se projevuje tak, že touží dělat věci konkrétní a měřitelné, z čehož vyplývá, že lidé liknaví, nedbalí, nerozumní a nezodpovědní ho otravují. Miluje estetické, příjemné a harmonické prostředí. Je li aspektován Merkurem, jedná se o výborné vypravěče vtipů a karikaturisty, někdy mívá sklony k zahradnictví a stavebnictví (solidnost, spolehlivost a precizita). V neharmonickém postavení je silně tvrdohlavý, tvrdošíjný a potřebuje hodně času na pochopení, že trvat na jednom zarytém rituálu nemá smysl. Je u něj patrný silný materialismus a lpění na pozemských statcích. Vyžaduje perfektní fyzické a materiální zabezpečení, v neharmonickém aspektu se to stává jeho hlavní životní náplní. Charakteristické je krátké a tlusté tělo, krátký a tlustý krk, široký nos, kudrnaté vlasy, často temné oči i vlasy. Chůze je spíše těžká a věcná. Tanec je často precizní, variace jsou perfektní. Dolíček v bradě, či ve tváři (někdy také u Vah).

Blíženci:

Regentem horoskopu je Merkur. Člověk s tímto Ascendentem touží po různorodosti a ze všeho nejvíce se obává jednotvárnosti. Má smysl pro humor. Důležitá je pro něj intelektuální stimulace. Jeho děti jsou často vůdčími typy a také obtížněji zvladatelné, jejich nápady dokáží přivést rodiče k šílenství. Tento Ascendent dodává člověku mimo jiné i zvědavost a dobré komunikační schopnosti. Sangvinický temperament, je rozumově orientovaný. Je to rozený diskutér, bavič, konferenciér, bleskově nachází argumenty, v komunikaci je těžký soupeř. Dokáže svou mluvou fascinovat a okouzlit. Bývá výborný právní zástupce, i v krizové situaci je schopen jednat s odstupem a v klidu. Má také napodobovací schopnosti. Dokáže se přímo vcítit do herecké role, imitátor. Nesnáší jednotvárnou manuální činnost, potřebuje proměnlivou práci, cestovat, budovat nové kontakty. V neharmonickém postavení je typická zejména přemíra nápadů, které ale nedokáže prakticky realizovat, protože jeden nápad přebíjí druhý. Potřebuje vedení, aby se „uzemnil“. Profesionální řečník a také přirozený, rafinovaný lhář. Umí lží přesvědčit. Používá lež konstruktivně, neutápí se v ní. Má silnou vůli, promyšlenou. Dlouhé tělo, dlouhé paže, rychlý a činorodý pohled (živý pohled). Chodí rychle a pružně, pružná chůze je pro ně specifická. Poškozený ASC dělá spíše cupitavou chůzi a sopránový hlas, zejména u žen. Vysoká kadence slov, ale srozumitelná.

Rak:

Regentem horoskopu je Měsíc. Lidé s tímto Ascendentem jsou citliví, více uzavření a touží po citových jistotách, rodině a zázemí. Často také mají potřebu ochrany. Raději couvají do svého ochranného krunýře, než aby se vystavili možnému zranění. Flegmatický temperament, vůle je velmi pasívní, základní psychickou vlastností Raka je extrémně rychlá změna nálad. (Vládce Luna, velmi rychlá). Během života může očekávat spoustu změn. Je snadno ovlivnitelný, má nesmělé a plaché vystupování, miluje neustálou změnu a přímo ji vyžaduje a vytváří si k této změně podmínky. Je přizpůsobivý a není příliš samostatný. Velmi silně podléhá vlivu emocí. V neharmonické vazbě je nedůvěřivý, až žárlivý. Silně hypochondrický. Neustále potřebuje pozornost a sytící mateřskou lásku. Pokud je ASC neharmonický, často je matka těsně po porodu z nějakého důvodu nedostatečně přítomná. V pubertě a později se toto pak obvykle projevuje nemocí a potřebou lásky a péče. Pozitivní je obrovská láska k rodině, udělají všechno pro harmonický rodinný krb, disharmonie většinou Rak nesnáší a neumí si s nimi poradit. Veškeré intimní vztahy bere až zbytečně vážně a rozchod nebo rozvod hodnotí jako svou životní porážku. Má smysl pro humor a je lidový. Typická je střední postava, kulatý obličej, slabá tělesná konstituce (zejména slabá výdrž), šedé, či světle modré oči. Zvláštním znakem jsou pihy a zrzavé vlasy, či ochlupení.

Lev:

Regentem horoskopu je Slunce. Chlubivost a dramatické sklony (také přehánění), to jsou charakteristické vlastnosti tohoto znamení na Ascendentu. Temperament je cholerický, vůle je velmi silná a pudová, na rozdíl od Blíženců, kde je promyšlená. Je silně afektovaný. Na rodíl od Berana dokáže něco prosadit nejenom pro sebe, ale i pro druhé. Sice se rád předvádí, ale vkládá do toho také ohled na ostatní, je společenský. Má otevřené a srdečné jednání, je loajální. Je téměř nejvíce loajální (po Kozorohu) a nejštědřejší ASC z celého zvířetníku. Obrovskou slabinou je citlivost na lichotky, má rád pochlebování. Je zábavný a rád slaví. Je zajímavé, že toto znamení na Asc působí na obě pohlaví odlišně. Muži jsou často šovinističtí. Mají často sklon lásku a vztahy dramatizovat. Do románků se pouštějí spíše proto, že v nich lze riskovat. Potvrzují si v nich svoji existenci a své ego. Poškozený ASC je extrémně despoticky puntičkářský, neadekvátní projev, když se mu něco nelíbí. Je to specifický despotický pedantismus poškozeného Lva. Pokud se bráníme, dopadneme špatně, protože Lví majestát se cítí být poškozen a reaguje neadekvátně. Tento Ascendent udílí především široká ramena, velmi a nepoměrně široká. Tělo je často atletické konstituce a silné kosti (výdrž při úrazech). Je tu patrná majestátná chůze, není ale precizní, je spíše lidská. Klíčovým znakem bývá velmi světlé obočí.

Panna:

Regentem horoskopu je Merkur. Základními vlastnostmi člověka s tímto Ascendentem jsou puntičkářství, důslednost a dobré logické a analytické myšlení. Takovýto člověk často působí dojmem určité dokonalosti. Temperament je melancholický, ale s velmi slabou vůli, ovládanou bázlivostí a plachostí . Psychicky labilní, nestabilní a to i při dobrém ozáření, nesnáší jakýkoli nátlak. Nejpozitivnější vlastností je precizita (hodinář, technik). Není většinou schopný řešit situaci komplexně, vždy se zaměří na detail a vše naráz neumí. Je rád, když může vidět konkrétní výsledky své těžké práce. Poškozený ASC je extrémně citlivý na detail, etrémní pedant, výborný detektiv a analytik, ale soužití s ním je velmi obtížné. Jsou sexuálně nespontánní a mívají problémy v intimním životě. Neustále rozebírá problémy, kritizuje a analyzuje, jeden problém řeší týden. Je často tělesně vysoký, štíhlý, v chůzi a projevu není příliš dobrý, nekoordinovaný. U menšího či středního vzrůstu je většinou značná tělesná síla. Starobylé, historické písmo, umělecký dojem. Mimořádný smysl pro detail.

Váhy:

Regentem horoskopu je Venuše. Ascendent ve Vahách poskytuje svému "majiteli" ohleduplnost, milý a citlivý přístup k druhým a také jistý půvab. Chová se zdvořile, je velmi příjemný v komunikaci. Temperament je sangvinický, velmi slabá vůle, ovlivnitelná, člověk se neumí prosadit (chybí mu energie). Často shání partnera, který by jeho přání prosazoval a když ho nenajde, prosazuje se prostřednictvím kontaktů. Rád své okolí sjednocuje a to z něj dělá osobnost, která je v jakékoli společnosti vítaná a populární. Smyslem života je pro něj láska. Váhy mají silný smysl pro harmonii a vyžadují jí stále, to je jejich slabá vlastnost, z toho pak plyne nerozhodnost. Problémům se raději vyhýbá, než aby se jim postavil čelem. Mívají smysl pro spravedlnost. Nesnášejí hrubé prostředí, to je ničí!! Poškozený Ascendent se projevuje extrémní nerozhodností a z toho plynoucí drzostí. Drzost Vah je typická a dokáže rozčílit okolí. Lidé s tímto Ascendentem bývají často vysocí, krásní a symetričtí - letušky, modelky, krásná, hebká kůže. Mimořádně dlouhé nohy, někdy i ruce. Dobrotivé vzezření v obličeji, pokud nejsou v pohodě, mění se jim způsob projevu – plačtivá řeč, která se stupňuje.

Štír:

Regentem horoskopu je Pluto. Často poměrně komplikovaná osobnost, která si nedokáže spolehlivě vysvětlit přemíru svých vnitřních pocitů. Působí navenek trochu záhadně a má smysl pro tajemství. Své skutečné emoce má tendence skrývat, což vyplývá ze silné potřeby soukromí. Štír na Asc. udílí nejsilnější vůli z celého zvěrokruhu. Vůle je nezničitelná, rezistentní, nevidielná a všeprostupující. Je to flegmatický temperament, ale ne čistý. Snese násilí sám na sobě, nechá se mučit, pro svůj cíl podstoupí úplně všechno. Pozitivní je, že dokáží přijmout svůj stín, své problémy a pomocí tohoto poznání je překonat. Má výborné pozorovací schopnosti. Nehodnotí a toto nehodnocení vede rychle k osvícení. Má schopnost zasvěcení, sebe i druhých. Zná schopnost transformace, citlivě akceptují a vytváří rituály, ve všech oblastech. Tento ASC (hlavně poškozený) dokáže geniálně manipulovat, podvědomě, skrytě a nebezpečně. Těžko se to identifikuje, i nově příchozí člověk se nechá rychle zmanipulovat a pak už Štíří manipulaci nevidí. Pozitivní je Štíří schopnost transformace. Štíří ASC je psychometrický – výborně odhaduje druhé. Má velmi silnou sexualitu Dle pramenů, dává Štír na Ascendentu dva typy. První a "nebezpečnější" má světlou kůži (skoro nordický typ), světle modré oči a hlavně chladný, nehybný pohled. Dokáže se perfektně přetvařovat a bývá to skvělý pokrový hráč. Dokonalá kontrola mimiky. Druhý typ mívá orlí nos, tmavší pleť, specifickou kroutivou chůzi, zejména je to vidět v pánevní oblasti.

Střelec:

Regentem horoskopu je Jupiter. Hrot prvního domu ve Střelci dodává svému "majiteli" nadšení, šlechetnost, odvahu a optimismus, obecně se považuje za "nejlepší ascendent". Má sklon idealizovat si svoje okolí a blízké lidi. Takový člověk ale obvykle nebývá příliš zodpovědný a má problémy udržet si vše, co získal. Temperament je cholerický, je motoricky orientovaný, vůle je velmi silná, ale krátkodobá! Vůle je ale velmi závislá na citech a sociálním cítění Střelce, reaguje instinktivně, což je často problém. Miluje zábavu, pokud možno hlučnou a důstojnou (např. lov). Je hovorný a společenský - typický extrovert. Je u něj patrná silná touha po nezávislosti a tendence k cestování do dalekých krajů. Dobře postavený ASC je silně prorocký, má syntetické myšlení. Přehnaný optimismus. Je religiózní, jedná se o pravou, vnitřní zbožnost. Je mecenášský! Miluje zvířata a speciálně koně. Zápornou vlastností je zejména „střelenost“, nevypočitatelnost. (Např. podnikatel přesně rozdělí úkoly až do večera, pak v průběhu dne desetkrát změní názor.) Dalším problémem je, že sám sebe hodnotí jako nejmoudřejšího, nejspravedlivějšího, nejchápavějšího, prostě Střelci je vlastní to, co je nej (Kalousek, Schwarzenberg - TOP 09, Billy Gibbonns ZZ TOP). Typickými negativními vlastnostmi jsou dále impulzivnost, přehánění, buřičství, anarchie. Ve vztazích chce být volný a mít plnou svobodu jednání a veškeré tlaky nebo pokusy o jeho ovládnutí vedou neodvratně k ukončení daného vztahu. Fyzicky je podobný Blížencům, tzn. vysoký a štíhlý, má delší nos, vyšší čelo, otevřenější obličej a tmavší oči. Má rychlejší a pronikavější pohled, než u Blíženců a větší celkovou dynamiku. Zvláštní rys v řeči – od spisovné po hantýrku. Jako pohylivé znamení dává naprostou přizpůsobivost.

Kozoroh:

Regentem horoskopu je Saturn. Projevuje se uzavřeností a sníženým smyslem pro humor (má rád spíše černý humor), také praktičností a důsledností. Tito lidé jsou obvykle již na první pohled vážní a působí dojmem stability. Člověk s tímto Ascendentem má vytrvalou, konkrétní a silnou vůli. Touží dosahovat konkrétních cílů a měřitelných úspěchů. Je velmi opatrný. Temperament má melancholický. Je velmi těžké ho rozčílit, ale pokud k tomu dojde, bývá zle. Bývá ješitný a nesmírně snaživý. Pokud není uznáván, na rozdíl od Lva se nezasměje, ale hluboce se urazí. Je nesmírně ctižádostivý, ale velmi skrytě. Bublá pod svojí vnější fasádou svatosti (jistá korespondence s Pannou) a sám si toho navíc není vědom. Je vážný, vytrvalý a velmi citlivý na své niterné soukromí (obdobně jako Štír). Vytváří si jakousi ochrannou hroší kůži. Odhalení jeho skrytého soukromí vyvolá vzteklou reakci. Je ale velmi zodpovědný, vážný, má smysl pro reprezentaci a je nesmírně loajální – nenechá se nikdy uplatit. Neharmonický ASC je zádumčivý, depresívní (zejména při neharmonickém aspektu Luny), zablokovaný a pohrdající. Kozoroh pohrdá zřetelně a jasně. Dle některých autorů se u tohoto Asc usuzuje na dřívější inkarnaci ve šlechtických rodech (Kozoroh, Lev a Střelec). Kozoroh udílí krátké, nepříliš dobře utvářené tělo, dlouhou bradu, úzká prsa, delší krk, slabší kolena a z toho plyne také nejistá chůze. Má precizní, pravidelné písmo, jako když jej vytiskne.

Vodnář:

Regentem horoskopu je Uran a společně s ním i Saturn. Lidé s tímto Ascendentem bývají často originální až výstřední, zejména v této skupině snadno nalezneme například zastánce různých alternativních výživových směrů a podobně. Tito jedinci na sebe také někdy upozorňují výstředním oblečením, případně rádi provozují adrenalinové sporty. Temperament je sangvinický, vůle je velmi stálá, pevná, až tvrdošíjná. Může se dostat do stavu obsedantních (nutkavých) rysů. Velmi silná stránka je schopnost reformy a nových, neotřelých nápadů. Většinu situací řeší nestandardně, novými postupy a nápady a tím u okolí budí často hrůzu a nevoli. Je to velmi humanistický ASC, nedělá rozdíly mezi lidmi, jedná s každým stejně. Zajímají ho společenské problémy a snaží se nalézt pomoc pro všechny lidi v obtížné existenční záležitosti. Nevadí mu nepřátelé. Nesnese, když se mu někdo snaží vnutit životní styl, který se mu nezamlouvá a zasahuje do jeho záležitostí, pomoc zdvořile, ale rázně odmítá. Je často velmi tvrdohlavý! Pokud se pro něco rozhodne, jenom těžko mění své názory. Rád zkoumá něco nového, neobvyklého. Neharmonický ASC se projevuje opravdovou anarchií (zejména u poškození Marsem) nebo superplanetami. Jeho principem je bourat staré a nedokonalé. Je ale třeba, aby přitom zachovával potřebnou formu a nešel „přes mrtvoly“, jinak bývá konečný výsledek negativní. Mívá sklony k otylosti a pohodlí, ale lidé jsou to většinou hezcí (spíše krásní a okouzlující, než přitažliví). Dokáže mluvit vznosným způsobem a používá vybraná slova, je to na něm často nápadné.

Ryby:

Regentem horoskopu je Neptun. Ascendent v Rybách může svému "majiteli" působit určité potíže díky poněkud často nestandardním projevům v povaze, zejména díky větší hloubavosti, neobvyklým reakcím, ale také vzhledu, který může být až mírně tajemný. Oči bývají výrazné a zaujmou na první pohled. Lidé s tímto Ascendentem často působí dojmem, že nevědí, co chtějí, skutečnost je ale taková, že si většinou potřebují důležitější věci dobře rozmyslet. Jejich rozhodování se častěji řídí intuicí, než logikou, což může na okolí působit poněkud chaoticky, jsou však často velmi citliví a také zranitelní. Vaší důvěru si získají, pokud k nim budete ohleduplní a tolerantní. V případě tohoto Ascendentu úplně nejvíce záleží na dobrém ozáření. Pak je člověk mystický, duchovní. Jeden jediný špatný aspekt zesiluje flegmatický temperament, zeslabuje již tak slabou a zmatenou vůli a zesiluje již tak intenzívní emoce a fantazii. V Asc v Rybách se často objevuje zneužívání a využívání druhými osobami. Sebepodceňování, ostych, bázeň. Sklony k alkoholismu, toxikománii a přijímání zlozvyků. Typická je úžasná imaginace, jasnocit, neposuzování, duchovní transformace (obětování), umělecké schopnosti. Velmi pozitivní Ryby jsou dobrými avatary. Dobře znaji rozšířené vědomí, umí z něj přenášet informace do praktického světa. Ryby na Asc. jsou rozporuplné ve fyzické i psychické oblasti. Krátká a spíše tlustá postava, bledší obličej, tajemné, jakoby ospalé oči. Nejkratší končetiny vůči tělesné výšce. Problémy s chůzí - plochá noha, tito lidé ale rádi plavou. Mají nejvíce cupitavou chůzi z celého zvířetníku. Když hovoří, většinou špatně artikulují, polykají slova a je těžké jim rozumět.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54