Home
Předchozí
Další

Devátý dům

Devátý dům je především domem tzv. "vyšší mysli", tedy obecně řečeno - našeho ducha. Lidé s prosazeným devátým domem budou mít potřebu se dále vzdělávat, lákají je cizí kultury a často mohou podnikat i delší cesty do cizích zemí za účelem poznávání těchto kultur.
Velmi úzce je s tímto domem spjata víra. Zrozenci je zde dáván smysl pro nějaký ideál. Devátý dům vyjadřuje způsob, jakým do svého vědomí přijímáme okolní svět a jaký si na něj utváříme názor. Obdarovává člověka přirozenou moudrostí. Máme-li devátý dům dobře obsazen, většinou nám nečiní studium žádné zvláštní potíže, i když dalších faktorů je přirozeně více. Zatímco třetí dům je domem vzdělání klasického, devátý odpovídá za vzdělání vyšší, za napojení na vyšší energie, za duchovní poznání, za dar z vyšší sféry. Tento dům rozvíjí vše, co bylo ukotveno v domě osmém. Ukazuje také na zájem o bílou (pozitivní - přirozeným vládcem IX. domu je Jupiter) magii, náboženské a filosofické směry, hermetické nauky (Kabbala, tarot, mystika, hermetická medicína, astrologie) a alternativní způsoby léčby jako homeopatie, různé druhy meditací apod. Silně obsazený devátý dům poskytuje dispozice pro nakladatelskou činnost, duchovní vůdcovství nebo povolání (kněz, mistr), výuku na univerzitě nebo může být znakem důležitého reprezentativního poslání v zahraničí.

Obrovský význam má tento dům pro oblast partnerských vztahů, protože ukazuje na způsob, jakým člověk tyto vztahy rozvíjí. Dále pak devátý dům odpovídá za rozvoj idejí, v principu se ideje naleznou v domě sedmém, upevní v osmém a rozvíjí v devátém.

Rozlišujeme dva druhy myšlení - analytické (třetí dům) a syntetické (dům devátý). Pokud se nachází planety v obou těchto protilehlých domech, dojde k opoziční polaritě astrologických prvků (opozici planet), dochází k poruchám zdraví na bázi rozporu mezi analytickým a syntetickým myšlením a vznikají například alergie nebo astma. Záleží přitom samozřejmě na přesnosti opozice. Ta přímo determinuje, jak silně se tyto "nezdravé" tendence projeví.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54