Home
Předchozí
Další

Osmý dům

Osmý dům je v jednom ze svých mnoha aspektů také domem hmotných záležitostí, ale vypovídá spíše o prostředcích, které k nám mohou přijít nečekaně jako dědictví, výhra v loterii, a podobně, souvisí i se závětěmi. Může ovšem naznačovat také ztráty. V tomto domě budou vidět majetkové poměry partnera, vypovídá tedy i o tom, jaký důraz klade člověk na finanční a hmotné zabezpečení svého partnera. Může ukazovat na sdílení prostředků s partnerem.
Říká se mu také dům smrti, tedy člověk s osmým domem, obsazeným planetami, se v životě může častěji setkávat s aspektem smrti (příbuzenstvo) a s náhlými a velikými změnami ve svém životě. Naznačuje lékařskou příčinu a způsob úmrtí. Toto závisí na planetách a znameních, které dům ovlivňují. V případě vážnější choroby je dobré hledat příčinu právě v hrotu a prvcích osmého domu. Zejména poškozené planety jsou velmi nepříjemné - např. Neptun ukazuje na oslabenou psychiku, šílenství, psychiatrické ústavy, Mars zase na úrazy, Saturn degenerace, Pluto transplantace atd. Bohužel jsou tyto dispozice ovlivnitelné pouze obtížně.

Osmý dům je domem transformace (i smrt je transformace), podvědomé touhy poznávat skryté věci (okultismus) a podvědomé sexuality a je v něm naznačeno, jestli použijeme svou sexualitu tvořivě, nebo destruktivně. Stojí-li v něm například Pluto s kvadraturou na jinou planetu, u "majitele" takového horoskopu můžeme očekávat potíže v intimní oblasti a fóbii z pavouků či hadů, protože tato zvířata mají symbolický sexuální význam pro lidské podvědomí. Jedinci se silně prosazeným osmým domem mají schopnosti vhledu do druhých lidí. Tento dům vypovídá o okultních a magických schopnostech. Například Pluto v osmém domě má silné magické schopnosti (evokace bytostí, spiritismus).
Poznamenejme zde ještě, že talent pro magii jinak značí také všeobecně jakýkoli aspekt mezi Marsem a Merkurem (J. Kefer).
Dům poukazuje také na zaměstnání související se smrtí a okultismem. Například slavné kartářky měly často výrazně obsazený osmý dům.

Znamení na hrotu osmého domu ukazuje také na vlastnosti, kterých si v životě ceníme na druhých. Osmý dům upevňuje záležitosti, které byly objeveny a získány v domě sedmém. Prvky v osmém domě a znamení na jeho hrotu ukotvují vztahy a říkají, jakým způsobem toto člověk bude dělat, nebo případně nedělat. Ukazuje, jak získáváme duchovní ideály a jak je upevňujeme.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54