Home
Předchozí
Další

4. Astrologické živly

Otázka živlů (v anglofoním světě je též rozšířený pojem elementy), tedy původní vyjádření živlů Ohně, Vody, Vzduchu a Země je stará, jak lidstvo samo, respektive zmínky o živlech se objevují v souvislosti s prastarými vědami před mnoha tisíci lety, (zejména magií) a běžně se s jejich definicemi pracovalo i ve starověkém Egyptě, Sumerské říši, Řecku i Římě a tuto teorii v prakticky nezměněné podobě nakonec převzala také moderní astrologie současnosti.

Každý živel má své kladné i záporné (negativní) projevy. Pradávné nauky (např. i Kabala) tvrdí, že Oheň a Voda jsou prvotními živly a teprve z nich se dále odvodily Vzduch a Země, samozřejmě ne fyzický vzduch a země, ale hermetické definice zmíněných živlů. K těmto závěrům se došlo na základě empirických pozorování dávných vědců mnoha vzájemně nezávislých národů po dobu řádově několika tisíců let.

Způsob, jakým se bude projevovat daný živel v horoskopu jednotlivce závisí jednak na počtu planet ve znamení, které danému živlu odpovídá, na jejich stavu (vládne, pád, ...) a také přirozeně na povaze jejich vzájemných aspektů - tedy kladné aspekty odpovídají za spíše kladný projev živlu v povaze jednotlivce, kdežto u záporných (negativních) aspektů je tomu naopak. Souhra působení všech čtyř živlů v psychice i fyzickém těle člověka poskytuje zajímavý obraz osobnosti daného člověka.Oheň
Vzduch
Voda
Země

Oheň

Ohnivému živlu přísluší znamení Berana, Lva a Střelce. Oheň nás žene kupředu a zahřívá, ale také spaluje vše, co je již nepotřebné. Ohnivý živel nám dodává vášeň, vřelost, také odvahu a chuť do dobrodružství, inspiraci a nadšení.

Lidé s hodně zastoupeným ohnivým živlem v horoskopu jsou otevření, upřímní a jejich fyzický projev je značně silný. Dítě s prosazeným ohněm vás obejme daleko spontánněji, než například skalní Kozoroh. Ohnivý živel má obecně mužské projevy, což ale pochopitelně neznamená, že by ženy se silně prosazeným ohněm nebyly správně sexuálně orinetovány. Naopak - často milují velmi vášnivě. Oheň nás zahřívá, ale také nás může spálit.

Kladně se ohnivý živel projevuje následujícími vlastnostmi: aktivitou, horlivostí, silou tvořivosti, smělostí, nadšením, odvahou, rozhodností, snaživostí.

Negativně pak hádavostí, nemírností, podrážděností, přejídáním, pudem všechno zničit, žárlivostí a také vztekem.

Vzduch

Vzdušný živel zahrnuje znamení Blíženců, Vah a Vodnáře. Jeho hlavními charakterovými projevy jsou komunikace, intelekt a myšlenky. Základním posláním vzdušného živlu jsou především vztahy, ale také komunikační projevy, studium a poznávání nového obecně a dále pak společenský život.

Vzduch odpovídá i za duševní energii, s dobře obsazenými vzdušnými znameními nám jde studium samo a naše schopnosti komunikovat s okolím jsou obvykle vysoké. Vzduch se obtížně uchopí a snadno uniká, vzdušná znamení jsou proto často velmi svobodomyslná.

Pozitivně se vzdušný živel projevuje bdělostí, komunikativností, bezstarostností, společenským taktem, dobrosrdečností, důvěřivostí, lehkostí, nezávislostí, optimismem, pílí, pronikavostí, radostí a úsměvem.

Negativně pak upovídaností, mazaností, malou vytrvalostí, nepoctivostí, pomlouvačností, nestabilitou, urážlivostí a vychytralostí.

Voda

Znamení Raka, Štíra a Ryb jsou pod vládou vodního živlu, jehož hlavními charakteristickými projevy jsou především city a emoce. Vodní znamení jsou značně přizpůsobivá, v negativním významu může tato vlastnost vést až ke lhaní. Bez vodního živlu by nebylo na světě lásky a vztahy by nemohly správně fungovat.

Vodní znamení mohou na první pohled působit plachým a uzavřeným dojmem, ale jejich citlivost a schopnost prožívat emoce z nich dělá například výborné milence, ale i příjemně citlivé a obětavé partnery. Vodní živel je obecně ženské povahy, opět to ale neznamená, že například muž se silně prosazeným vodním živlem nebude dostatečně mužný. Voda může působit konejšivě a očišťovat, ale také nás může stáhnout pod hladinu a utopit. Ničivé přílivové vlny nálad jistě dobře znají ti, jejichž partnery jsou lidé s prosazeným vodním živlem.

Kladně se vodní živel projevuje důvěřivostí, chápavostí, klidem, milosrdenstvím, oddaností, schopností odpouštět, poddajností, skromností, soucitem, úctou, vřelostí a zahloubaností.

Negativně pak leností, lhostejností, nepoddajností, nesmělostí, netečností a sklíčeností.

Země

Pod vládou zemského živlu se nachází znamení Býka, Panny a Kozoroha. Základním charakterovým projevem zemského živlu je upevňování, ochraňování a stabilita. Země odpovídá za udržování hmotného, poskytuje zázemí, bezpečí a jistotu, hodně prosazený zemský živel dává člověku schopnost hmotně zabezpečit sebe i druhé.

Lidé pod vládou tohoto živlu potřebují nejprve vidět výsledky svých schopností, aby si jich mohli začít cenit. Zemská znamení jsou praktická, rozumná a konzervativní, často však ale také značně tvrdohlavá.

Pozitivně se zemský živel projevuje cílevědomostí, dochvilností, důkladností, důsledností, neomylností, zdravou opatrností, odolností, odpovědností, pevností, rezervovaností, soustředěností, spolehlivostí, střízlivostí, úctou, vážností, věcností, pracovitostí a vytrvalostí.

Negativně pak fádností, ledabylostí, leností, lhostejností, málomluvností, nedochvilností, nesvědomitostí, plachostí, pohrdavostí a těžkopádností.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54