Home
Předchozí
Další

11. Výpočet horoskopu

Abychom byli schopni schopni vypočítat horoskop pro nějaké místo a okamžik, potřbujeme logicky znát přesný datum a čas okamžiku a zeměpisnou polohu místa.

Pro výpočet horoskopů je v současnosté astrologické praxi používán počítačový software. Mezi nejpoužívanější programy patří Astrolog 4.2, Astrolog 32 a Solar Fire. Disponujeme-li tedy počítačem (PC), můžeme si nainstalovat uvedené (nebo i jiné) programy a nic nám nebrání ve zhotovení horoskopu následujícím způsobem:

Spustíme astrologický program, který jsme si nainstalovali, do příslušných políček zadáme datum, čas a zeměpisné souřadnice a zbytek práce obnášející výpočet polohy domů, planet a světel ve znameních a vizualizaci výsledku již obstará program. Způsob ovládání každého programu se samozřejmě liší, ale je často intuitivní a nemělo by zde docházet k žádným problémům. Pozor je třeba dát na speciální přepínač pro letní čas (setkal jsem se již i s programem, kde byl nazván zavádějícím způsobem daylight, což v překladu znamená denní světlo), který posouvá horoskop o hodinu. Výstupem programu je obvykle obrázek zvěrokruhu ve tvaru kruhu přičemž v každém znamení jsou vyobrazeny souřadnice ve stupních (30° na jedno znamení). V tomto kruhu jsou zaneseny polohy všech domů, planet a světel a aspekty mezi nimi. Tento způsob zhotovení horoskopu je, jak jistě vidíte, až směšně jednoduchý :-)

Nevlastníte-li PC, ale tyto stránky čtete v internetové kavárně, existuje pro Vás ještě alternativa v podobě online serverů provádějících výpočet a zhotovení horoskopu s jednoduchým výkladem. Mezi takové patří např. www.astromat.cz.

Ukážeme si zde ale i ruční způsob zhotovení horoskopu. Při tomto způsobu se neobejdeme bez tzv. efemerid a tabulky domů.

Efemeridami se nazývá kniha, ve které jsou uvedena postavení planet pro každý jednotlivý den. Dále jsou zde hodnoty hvězdného času, postavení výstupního měsíčního uzlu. V dražších vydáních jsou ještě data měsíčních a slunečních zatmění, data vstupu Měsíce do znamení, data měsíčních fází a přehled hlavních aspektů pro jednotlivé dny, též deklinace planet. Kniha je organizována tak, že jeden měsíc je na jedné straně efemerid, čili rok je na dvanácti stránkách. Např. Efemeridy St.Michel-Editions jsou pro období let 1900 - 2000 a tak je celkový počet stran této tlusté bichle 1200 stran.

Tabulky domů převádí místní hvězdný čas na údaje astrologických domů. Pokud byste pracovali jen s tabulkou pro 50° severní zeměpisné šířky, což je například Praha nebo Ostrava, pak vám bude stačit z této knihy asi šest stránek. V tabulkách ještě bývá přehled zeměpisných souřadnic větších českých a slovenských měst, dále pak přehled let, kdy byl zaveden letní čas. Novější tabulky domů pražského nakladatelství Vodnář už mají i výpočty hrotů domů v dalších systémech. Systémů horizontálních je asi třicet a bohužel se nedá jednoznačně určit, který je nejlepší, my zde budeme tradičně pracovat s domy Placidovými.

A nyní již tedy ukážeme na příkladu samotný ruční výpočet:

Mějme zrozence, který se narodil 01-01-2000 v Ostravě v 19:45 SEČ. Nejprve odečteme 1 hodinu, v případě, že je právě zaveden letní čas pak hodiny dvě. Tak se dostaneme na světový čas - UT - universal time - greenwichský čas. A dostaneme první položku 18:45.

Nyní k tomuto času připočteme korekci na zeměpisnou délku. Ostrava je na 18°17' východní délky. Zeměpisnou souřadnici převedeme na časovou jednotku a to tak, že počet stupňů vynásobíme 4 (1 stupeň se rovná čtyři časové minuty). Dostaneme 01:16:08 a to je druhá položka.

Nyní nahlédneme do efemerid a zjistíme, že 01-01-2000 byl hvězdný čas 06:39:51. Hvězdný čas (ST - sideral time) je časová míra měřená podle hvězd. Třetí položka je tedy 06:39:51.

V případě, že máme efemeridy, pak ještě uděláme korekci hvězdného času. Hvězdný čas se zvyšuje za den o čtyři minuty. Narodil-li se někdo v 01:00 UT pak přidáme 10 vteřin, narodil-li se někdo v 02:00 UT pak přidáme 20 vteřin atd...narodil-li se někdo ve 23:00 UT pak přidáme 3 minuty 50 vteřin. Pro čas 18:45 je korekce hvězdného času
00:03:07 a to je čtvrtá položka.

Teď všechny čtyři položky sečteme. 18:45:00 plus 01:16:08 plus 06:39:51 plus 00:03:07. Dostaneme výsledek 26:44:06. Toto číslo nesmí být vyšší než dvacet čtyři. Je-li vyšší pak prostě 24 odečteme a výsledek je nyní 02:44:06 a to je místní hvězdný čas (LST - Local Sideral Time, ARMC.)

Nyní otevřeme tabulky domů a to na stránkách věnovaných 50° severní šířky. Vyhledáme sloupec ARMC a hodnotu 02:44:06. Nejbližší hodnota je ARMC 02:44. Té odpovídá výsledný Ascendent 24°57' znamení Lva. Může se nám však přihodit, že nejbližší hodnota v efemeridách nebude našemu LST tak blízko jako v tomto našem ukázkovém příkladě. Potom můžeme výsledný údaj interpolovat (přímá úměra). Tzn. vyjde-li nám například LST 2:41:06, nejbližší nalezené hodnoty v efemeridách budou ARMC 02:40 a ARMC 02:44, Ascendent bude mezi 24°14' a 24°57' znamení Lva a jeho hodnota zjištěná interpolací bude

24°14' + (2:41:06-2:40:00)/(2:44-2:40)*(24°57'-24°14')= 24°14'+ 1:06/4:00* 43'= 24°25'8''

V tabulkách domů dále nalezneme a popřípadě zpřesníme i souřadnice domů II., až VI. Zbývající domy již v tabulkách hledat nemusíme, protože leží přesně naproti již vypočteným domům tak, že VII. je naproti I., VIII. naproti II. atd. Obdrželi-li jsme tedy, že Ascendent bude na 24°57' Lva, descendent bude zákonitě ležet na 24°57' znamení Vodnáře.

Pozn.: V některých tabulkách je uváděn hvězdný čas pro poledne, čemuž samozřejmě musíme přizpůsobit výpočet!

Nyní musíme ještě umístit planety. Výpočet se už neřídí místním časem, nýbrž časem Greenwichským, neboť planetární tabulky jsou počítány pro Greenwich. Můžeme v nich najít polohy planet pro čas 00:00 každého dne (někdy je v tabulkách uváděna poloha planet pro poledne, čemuž samozřejmě musíme přizpůsobit výpočet). Přesnou hodnotu pro Greenwichský čas na který je horoskop sestavován zjistíme opět interpolací. Čili např. pro náš ukázkový horoskop a polohu Slunce postupujeme následovně:

Najdeme v efemeridách polohu Slunce pro 1.1.2000 00:00, ta činí 9°52' ve znamení Kozoroha a pro 2.1.2010 00:00, ta se rovná 10°53' ve znamení Kozoroha. Vypočteme interpolací hodnotu pro čas 18:45. Výpočet bude vypadat následovně

9°52'+ 18:45/24:00*(10°53' - 9°52') = 9°52' + 48' = 10°40'

Dne 1.1.2000 18:45 Greenwichského času bude tedy Slunce stát na 10°40' znamení Kozoroha.

Analogicky nalezneme a dopočítáme i polohy zbývajících světel a planet, které nás zajímají.

Toť vše.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54