Home
Seznam článků

Astrologické koincidence tragédie v Tišiněvy

Nedávná zářiová (7.9.2011) havárie letounu, na jehož palubě se nacházeli i tři čeští reprezentační hokejisté je bezpochyby významnou a fatální událostí, ke které by měli existovat astrologické insignie. V tomto příspěvku bude ukázáno, že tyto insignie existují a jsou opravdu velmi viditelné (až mě to, přiznám se, překvapilo). Od této tragédie uplynul již přibližně měsíc, nebude tedy snad vzbuzovat pobouření v souvislosti s posmrtnou památkou při ní zesnulých osob. V dalším se budeme věnovat hlavně rozboru tranzitů třech českých hokejistů, jmenovitě Karla Rachůnka, Jana Marka a Josefa Vašíčka v době tragédie, na proukoumání horoskopů ostatních obětí se bohužel nedostává čas. Časy narození hokejistů nejsou veřejně dostupné, proto neznáme přesnou pozici Luny a rozmístění domů nativních horoskopů a budeme si tak muset vystačit pouze s planetárními aspekty.
Tranzitivní horoskop Karla Rachůnka
horoskop Karla Rachůnka
Na první pohled zde můžeme vidět konjunkci tranzitujícího Slunce s nativním Saturnem. Saturn klasicky v astrologii symbolizuje velké neštěstí. Konjunkce Slunce je vždy významným (tyto konjunkce jsou vlastně vůbec nejvýznamnějším aspektem, jsou li přítomny) aspektem a zde jednoznačně upozorńuje na nějaký vážný problém. Povaha tohoto aspektu však zrovna neukazuje typicky na náhlou smrt v dopravním prostředku, tomu by spíše odpovídal neharmonický aspekt od Urana nebo na Uran (nativní). Saturnu odpovídají spíše zdlouhavé záležitosti chronického charakteru nebo problémy související s nějakou nepoctivostí z minulosti apod. V horoskopu jsou však i jiné neharmonické aspekty a to od Marsu. Neblahé aspekty od této planety jsou často původcem fyzických zranění, násilného chování apod. jevů, které mohou v nejhorším případě skončit i smrtí. Zde můžeme vidět hned dva takové aspekty a sice kvadraturu tranzitivního Marsu s nativní Lunou a kvadraturu Marsu s Plutem, s tím že druhý jmenovaný aspekt již nebyl příliš přesný. Dalším klíčovým aspektem horoskopu, který se měl bohužel možnost projevit byla konjunkce tranzitivního Saturnu s nativním Plutem. Tento aspekt poukazuje přímo na zážitky masového rázu, které mohou mít neradostný vliv na osobnost, naznačuje dobu velkého rizika a nebezpečí. Člověk může být připraven o úspěch své práce a snažení nějakou vyšší silou, např. přírodní katastrofou nebo jako v tomto případě nešťastnou dopravní nehodou.
Tranzitivní horoskop Josefa Vašíčka
HOROSKOP JOSEFA VAŠÍČKA
Nativní horoskop Vašíčka vykazuje některé shodné konstelace s výše uvedeným horoskopem Rachůnka a to zejména Slunce ve znamení Panny a Lunu ve znamení Vah. Neznáme sice přesnou hodinu narození tohoto hokejisty, ale během jeho dne narození byla Luna opět v kvadratuře k tranzitivnímu Marsu v době havárie. Rovněž zde můžeme najít i kvadraturu tranzitivního Marsu na Pluto. To z toho důvodu, že Pluto je pomalá planeta a datum obou hokejistů se lišilo o několik měsíců, což způsobilo, že se Pluto nachází na stejném (v tomto případě na minutu) místě horoskopu. Ze stejného důvodu byla v tomto horoskopu aktivní i konjunkce tranzitivního Saturna s Plutem. Kromě těchto aspektů, které byly aktivní v horoskopech obou hokejistů zde můžeme najít ještě opozici tranzitivního Urana na nativní Saturn. Jedná se o osudový aspekt, ukazuje však spíše na vnitřní napětí, hádky nebo odcizení.
Tranzitivní horoskop Jana Marka
HOROSKOP JANA MARKA
Zde je dominujícím aspektem konjunkce tranzitujícího Pluta s nativním Sluncem. Jelikož bylo v době havárie tranzitující Pluto v kvadratuře s tranzitujícím Uranem (tento aspekt měl na svědomí např. i nedávné nepokoje v Londýně), objevuje se v tomto horoskopu také kvadratura tranzitujícího Urana na nativní Slunce. Jedná se o velmi neblahou konstelaci, protože obě planety zpravidla nepřináší nic dobrého ani šťastného, právě naopak a navíc jsou ve vzájemném neblahém aspektu a současně působí na nativní Slunce. Zde je opravdu jednoznačně poukazováno na sklon k úrazu a náhlé nebezpečí, ve kterém může jít o život. Vyšší moc zde může způsobit osobní ztráty. Neblahé aspekty od Urana ukazují na možnost nehody při cestování moderními dopravními prostředky. Velmi přesně se zde objevuje i kvadratura tranzitivního Marsu na nativní Pluto, která byla aktivní i v předchozích horoskopech. Relativně nepřesně (ale přece) se zde naopak objevuje další spolešný aspekt a to konjunce tranzitivního Saturna s nativním Plutem.
Závěrečné zamyšlení
Shrneme-li výše uvedené, na celou událost měla kardinální vliv volná kvadratura tranzitujícího Saturnu s tranzitujícím Marsem, která byla přímo spojena s nativním Plutem všech hokejistů konjunkcí tranzitujícího Saturna s nativním Plutem a kvadraturou tranzitujícího Marse s nativním Plutem. Tato konstelace ukazuje jak na masovost a osudovost celé události tak na riziko ublížení na zdraví. V některých horoskopech tato konstelace zasáhla i nativní Lunu, čímž se riziko ještě zvyšuje. V případě Marka byl negativní vliv ještě zesílen kvadraturou tranzitujícího Pluta s tranzitujícím Uranem, která byla spojena fatálními aspekty popsanými výše s nativním Sluncem. Tato kvadratura tranzitujících planet byla méně aktivní i v horoskopu Vašíčka. Pro přesnějěí posouzení významnu planetárních vlivů na nativitu by bylo nutné znát vládce osmého domu v nativním horoskopu. V horoskopech můžeme vidět i jiné neblahé aspekty, které jsem nekomentoval, ale i ty mohli mít na celou událost vliv, pokud v nich figuruje vládce osmého domu nativního horoskopu. Jinak se v horoskopech povětšinou vyskytovaly i četné "šťastné" aspekty od Venuše a od Jupitera. Na jejich pozadí se však zřetelně rýsovala možnost tragédie, která se v tomto případě také uskutečnila.
Díky možnosti astrologického sledování těchto rizikových aspektů nyní vyvstává otázka - bylo možné tuto událost predikovat a této tragédii zabránit? Astrologické aspekty mají tu smutnou vlastnost, že ne vždy, když jsou aktivní musí nezbytně dojít k tomu, co signalizují, dojde-li však k nějaké významnější události, potom dokážeme zpravidla velmi silné odpovídající astrologické koincidence najít. Ukazují tak spíše na zvýšenou pravděpodobnost výskytu nějakého jevu (kdy míra pravděpodobnosti závisí současně také na predispozicích patrných v radixu), nikoli na jistotu. To je patrně důvodem, proč se její praktická aplikace v situacích, jako je třeba cestování dopravními prostředky, ve kterém může jít i o život, příliš nerozšířila. Přesto pokládám za fakt, že jakýkoliv solidnější astrolog by při prozkoumání tranzitů výše uvedených horoskopů na zvýšenou možnost nebezpečí nepochybně upozornil a životy všech hráčů hokejového tým Jaroslavle by mohli být v případě zvolení bezpečnější formy cestování zachráněny. Uvědomuji si však, že astrologická argumentace by pro případného pasažéra, který by odmítal problematickým Jakem-42 cestovat, při současné nepříliš uznávané pozici astrologie, nejspíš stejně nebyla vyslyšena.
     
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54Home
Seznam článků