Poskytované služby

Pro poskytnutí jednotlivých služeb je nutné zaslat na některý z uvedených kontaktů data požadovaná u jednotlivých služeb (viz popis služeb níže) a elektronický nebo poštovní kontakt na Vás a dále uhradit sumu požadovanou za službu na účet 2776789001/5500. Jako variabilní symbol prosím použijte Vaše rodné číslo.

Doba zpracování Vašeho požadavku se může pohybovat od jednoho do sedmi dnů.Nabídka služeb:

 • Zhotovení nativního horoskopu
 • Zajímají Vás příčiny Vašich psychických nebo fyzických problémů?

  Chcete vědět jakým talentem disponuje Vaše dítě, jaká bude jeho odolnost vůči nemocem, popřípadě k jakým problémům bude mít v životě tendence inklinovat?

  Přejete si doopravdy poznat sebe sama, svoje přednosti, schopnosti a naopak také nedostatky a slabiny, poznat objektivní pravdu o své osobnosti?

  Požadujete vysvětlení fatálních životních situací, osvětlení a rozklíčování nepochopitelných událostí z Vaší minulosti?

  Chcete znát odpovědi na konkrétní otázky jako: Mám nějaký druh uměleckého talentu nebo uměleckou kreativitu? Mám předpoklady pro činnost v politice, pro spekulace na burze, pro studium na vysoké škole? Můžu se v životě setkat s problémy v oblasti mého bydlení, rodiny, práce nebo partnerství, popřípadě jakými? V jaké oblasti je pro mě optimální hledat zaměstnání? Které činnosti jsou pro mě životunebezpečné?

  Potom využijte naší služby zhotovení a analýzy nativního horoskopu. Pro zhotovení horoskopu je třeba dodat Vaše přesné datum, hodinu a místo narození.

  Cena za službu: 150 Kč

 • Zhotovení partnerského horoskopu
 • Pro poznání sexuální přitažlivosti mezi mužem a ženou jistě není třeba nejprve provádět analýzu a zhotovení partnerského horoskopu, jedná se o jev, který si každý zpravidla velmi dobře uvědomujeme :-) V partnerské oblasti se však mohou časem vyskytnout různé druhy problémů, o kterých zamilovaná dvojice neměla v počátcích jejich vztahu nejmenší tušení. Většina rozpadů manželských svazků je zapříčiněna neshodami souvisejícími s majetkem a financemi.

  Chcete si být jisti svojí volbou před uzavřením manželského svazku? Poznat problémy, které se ve Vašem vztahu časem mohou vyskytnout? Přejete si vědět, jestli je Váš vztah založený jen na chvilkovém a pomíjivém vzrušení nebo zda mezi Vámi existuje opravdová snaha o udržení trvalého vztahu a vzájemná loajalita? Zajímá Vás, jestli mezi Vámi a Vaším partnerem mohou časem vzniknout sváry nebo spory, mocenské boje o majetek apod.? Bude mít Váš partner tendence k nevěře? Jaký bude Váš vztah k Vašim dětem, předpoklady pro společné podnikání?

  Zajímají-li vás odpovědi na tyto otázky, využijte naší služby vypracování a analýzy partnerského horoskopu. Pro zhotovení horoskopu je třeba poskytnout Vaše a partnerovo datum, čas a místo narození. Upozorňujeme, že se zde nejedná jen o široce dostupné a značně vágní a nespolehlivé srovnání charakteristik Sluněčních znamení, ale porovnání dvou kompletních nativních horoskopů se všemi náležitostmi.

  Cena za službu: 250 Kč

 • Stanovení vhodného termínu
 • Stanovování vhodného termínu rozličných událostí patří nepochybně "odnepaměti" k tradičním astrologickým službám. Chcete pro svou záležitost stanovit okamžik, ve který jsou Vám vesmírné vlivy nakloněny? Nechoďte proti proudu, je to moudré. Mezi tradiční události, při kterých je možné využít této služby patří zejména
  svatby, založení firmy, zahájení stavby, zahájení podnikání, stěhování se, koupě či prodej nemovitosti atd.

  Pro poskytnutí této služby je třeba dodat Vaše přesné datum, čas a místo narození.

  Cena za službu: 500 - 700 Kč