Home
Seznam článků

Předpověď pro Českou republiku na rok 2014.

Drobné ohlédnutí za uplynulým rokem

První významnou událostí uplynulého roku byla nepochybně prezidentská amnestie Václava Klause. Amnestie byla už krátce po vyhlášení silně kritizována. Jako velmi sporný byl hodnocen především druhý článek amnestie, kvůli kterému byla ukončena řada kauz závažné hospodářské kriminality a korupce. Celkově bylo amnestií prominuto více jak 111 tisíc trestů. S otázkami práva souvisí především planeta Jupiter, znamení Sřelce a IX. dům horoskopu. V době vyhlášení amnestie se planeta nacházela ve znamení Blíženců, kde je ve zničení. Z astrologického hlediska je velmi zajímavou skutečností, že v tuto dobu byla tato planeta také ve velmi přesné konjunkci s Jupiterem v nativním horoskopu Václava Klause, který se tedy také nachází ve znamení Blíženců. Stejná konstelace Jupitera doprovázela i další významné projekty a právní akty z minulých dvou let napadené ústavními stížnostmi jako byly církevní restituce, prezidentská volba nebo projekt sKaret.
Opět se naplnil význam kvadratury Uran - Pluto, která nabyla přesnosti 27. února. Tentokrát se jednalo o poměrně nenápadnou protestní akci, která se uskutečnila 1. března a byla iniciována odbory a Českou lékařskou komorou. Akce byla namířena proti "nezodpovědným krokům vlády a ministerstva zdravotnictví". Protest byl spíše symbolický a většina ordinací fungovala jako obvykle. O několik dní dříve, přesně dne 14. února, došlo ještě k protestu před ministerstvem kultury namířenému proti jeho vedení. Pod vliv uvedeného aspektu spadá podle mého názoru i výbuch ve Frenštátu po Radhoštěm, ke kterému došlo 17. února, protože obě planety aspektu se vyznačují výbušnou povahou a podobná neštěstí a vraždy jsou tomuto aspektu připisovány i v literatuře. S výbuchem nádrže s hořlavinou ve Zdibech u Prahy z 1. října zase korespondovala opozice od Marsu na nativní Uran, která byla zcela přesná o čtyři dny později.
Jinou poměrně významnou událostí byl objev několika set tisíc litrů nezdaněného alkoholu umístěného v podzemních nádržích v Ostravě, Hrobicích na Zlínsku a v Háji u Duchcova na Teplicku, o kterém bylo v médiích informováno 27. května. Jednalo se o jakousi dohru metanolové kauzy z roku 2012 a tento objev byl opět doprovázen odpovídajícími konstelacemi. V tomto případě se jednalo o kvadraturu mezi aktuálními polohami Urana a Pluta, která byla v tuto dobu na stupeň přesná. Původně jsem hledal souvislost této kauzy s tranzity vůči horoskopu ČR, ale nyní to vypadá spíše na korelaci s aktuálními aspekty planet, neboť stejná kvadratura mezi oběma planetami byla téměř přesná i v době prvních obětí metanolové aféry, tzn. první polovina září 2012.
K zajímavé události došlo také opět ve vedení policie a to k návratu předchozího policejního prezidenta Petra Lessyho do služby. Policie tak má nyní policejní prezidenty dva. Změny na postu policejního prezidenta v nedávno minulých letech korespondovali s opozicí od Pluta k nativnímu Plutu. Tento aspekt byl stále aktivní i v této době a nejvyšší přesnosti nabyl v druhé polovině září. V době návratu Lessyho se ale lišil od přesné opozice už téměř o 4°.
Celkem přesnou astrologickou korelaci najdeme i v případě červnových záplav, kdy se jednalo o souběh s kvadraturou Slunce - Neptun (ne tranzit), která byla zcela přesná tři dny před začátkem záplav, čili 26. května. Záplavy a velká voda patří do výčtu možností, které tento aspekt přináší.
Významnou planetární konstelací uplynulého roku, kterou nelze ignorovat, byl ještě Velký trigon, který vznikl v letních měsících ve vodních znameních. Domnívám se, že tato konstelace by mohla korespondovat s gigantickým plánem na vybudování průplavu, který by spojil Dunaj, Odru a Labe a o kterém v tuto dobu začali intenzivněji hovořit hlavně lidé z okolí prezidenta Miloše Zemana. V současnosti je v plánu již i studie, ve které by měla být vyhodnocena výhodnost této stavby. Důvodem, proč bych zmíněnou konstelaci přiřazoval k tomuto projektu je zejména míra jeho dopadu na hospodářství ČR a sousedních států, pozitivní vliv na zaměstnanost, účast odborníků při jeho posuzování a návaznost na historické plány tohoto díla.
Působení tranzitujících planet na radix ČR v roce 2014
Jupiter
Pohyb planety je od začátku roku retrográdní. Dne 3. ledna došlo k přesné konjunkci s nativním Jupiterem. Tento aspekt může přinést nějaký menší úspěch ve finančních záležitostech. V průběhu měsíce ledna se začne obnovovat trigon k nativnímu Merkuru z loňského roku a koncem měsíce bude zcela přesný. Aspekt může přinést zejména důležité příznivé smlouvy nebo diplomatický úspěch a je příznivý pro obchod. Aspekt se ale projeví spíše až vznikne podruhé při dopředném pohybu planety (viz dále).
Planeta bude následně postupovat dále a začne vytvářet ne zcela přesnou konjunkci s nativním Plutem. Tato planetární kombinace se může dotýkat ústavy státu a loni se tak i stalo, protože aspekt koexistoval se jmenováním vlády Jiřího Rusnoka, což byl krok vybočující z dosavadních ústavních zvyklostí. Aspekt bude nejpřesnější letos začátkem března. Potom se směr pohybu planety otočí a planeta bude opět směřovat k trigonu na Merkur a konjukci s Jupiterem, k čemuž dojde 15. dubna a 6. května.
Dalším aspektem, který letos vznikne, bude kvadratura na nativní Slunce. Aspekt bude aktivní během léta a nejpřesnější 5. srpna. V tuto dobu se k němu navíc připojí konjunkce od Marsu k nativnímu Slunci. Celá tato konstelace vypadá na první pohled poměrně kriticky. Poukazuje na možné problémy při reprezentaci státu, obtížné politické situace, možnost policejních či vojenských akcí, zmatky v dopravě apod. Mezi nejhorší varianty z celé škály jevů, které by se nyní mohli objevit, patří také možnost mezinárodní vojenské zápletky nebo významné úmrtí mezi zákonodárci, lékaři či vyšším klérem.
Vzápětí ale dojde ke konjunkci s nativním Neptunem, což je aspekt, ketrý přináší naopak humání a vysoké ideály. Během zpřesňování této konjunkce bude dále vznikat kvadratura k nativnímu Merkuru. Ta zase přináší nevýhodné dohody, diplomatické neúspěchy nebo skandály v tisku. Když zohledníme ještě vliv Neptuna k Merkuru může se jednat i o podvody, záhadné zločiny nebo mylná obvinění. Kvadratura k nativnímu Merkuru bude nejpřesnější 14. září.
Dne 26. října se vytvoří trigon k nativnímu Marsu, což může přinést nějaký druh rychlého úspěchu vlády, semknuté vystupování vlády nebo určitý druh posílení. V průběhu posledních dvou měsíců začne přicházet do hry opozice k nativnímu Uranu. Jedná se o problematický aspekt ukazující na nepříznivé reformy prováděné v nesprávný čas, potíže vlády spojené s posílením opozice nebo technické neúspěchy spojené pravděpodobně i s finančními ztrátami.
Aspekty Jupitera s Merkurem nebo Uranem se mohou týkat také vyjednávání mezi vládou a církvemi, jelikož Jupiter je mimo jiné signifikantem církví. Zvláště pak poslední jmenovaný se mi jeví jako více pravděpodobný, protože i jiné tranzity, které nastanou začátkem příštího roku nasvědčují tomu, že zde půjde o státní nemovitosti.
Saturn
Planeta se bude pohybovat s vyjímkou několika posledních dnů znamením Štíra. V prvním čtvrtletí se bude až do 2. března zpřesňovat kvadratura k nativnímu Uranu. Tento aspekt přináší zvýšené riziko technických či nečekaných přírodních pohrom a katastrof, poruchy a zápletky v národní politice, nepříznivé změny v kabinetu apod. Kvadratura se prozatím nedostane do přesného stadia, protože Saturn začne být retrográdní a to až do 20. července.
V letních měsících se tak vrátí trigon k nativnímu Jupiteru z loňska, který by mohl poukazovat na dokončení nějakých úsporných opatření, přísné, ale spravedlivé zákony nebo i diplomatické úspěchy.
Kvadratura k Uranu ze začátku roku se objeví znovu v říjnu a zcela přesná bude 31. října. V listopadu se bude zpřesňovat také kvadratura k nativnímu Saturnu, okamžik přesného aspektu nastane 24. listopadu. Jedná se o obtížný aspekt, který může obecně zhatit předpokládaný plán.
Uran
Na začátku roku se bude zpřesňovat trigon k Neptunu a znepřesňovat kvadratura k Plutu. Zmíněný trigon koresponduje s pozitivními změnami v sociálních záležitostech a s ideologickými reformami. Nejpřesnější bude 26. ledna. Koncem března se objeví nový neharmonický tranzit Uranu a to kvadratra k Jupiteru, která vydrží v dostatečné přesnosti až do konce roku, protože planeta bude v druhé půlce roku po několik měsíců retrográdní. Aspekt bude přesný nejprve 8. června a potom při návratu planety 4. září. Lze od něj očekávat finannčí ztráty nebo výpadky, potíže vlády, které mohou být spojeny s posílením opozice nebo obtížná jednání s církvemi. Jupiter je v horosdkopu vládcem VII. domu, proto může mít aspekt vliv i na zahraniční politiku. Kroky vlády nebo jiných ústavních činitelů se mohou v zahraničí jevit jako kontroverzní nebo pochybné.
Neptun
Neptun bude letos ze znamení Ryb vytvářet jen harmonické aspekty a to trigon k nativnímu Slunci, který bude přesný v únoru a velmi přesný bude i v listopadu a prosinci a trigon k Plutu, který bude zcela přesný 7. dubna a 15. srpna. Důvodem dvou okamžiků přesného aspektu je opět retrográdnost. Aspekty Neptuna budou přát humanitě, souladu národa s vládou, pokroku v sociálních záležitostech, měnovým záležitostem, umění a kultuře. Mohlo by dojít i k nějaké významnější hospodářské konferenci, úspěšné státní propagandě nebo pokrokům v oblasti chemie. Lidé mohou mít zvýšený zájem o parapsychologické a okultní záležitosti. Trigon k Plutu by mohl nahrávat také vlivným mocenským finančním skupinám.
Pluto
Pluto letos vytvoří dva tranzity vůči horoskopu ČR - sextil s Merkurem a opozici k Jupiteru. První aspekt je harmonický a letos bude zcela přesný hned třikrát (opět kvůli retrográdnosti) a to 22. února, 8. června a 24. prosince. Aspekt by mohl přinést přesvědčivost při reprezentaci státu, účinější komunikaci a uvážlivost při jednání. Dojít by mohlo i na technické vynálezy. Opozice k Jupiteru ještě letos nebude zcela přesná, nejpřesnější bude v dubnu a v prosinci. Tento aspekt je problematický a může přinést mimo jiné nebezpečí pro státní finanční záležitosti. Tento projev aspektu považuji za nejpravděpodobnější, kvůli postavení Jupitera v horoskopu ve II. domě. Jinak může ukazovat na diktátorské snahy, diplomatické problémy nebo stranické ovlivňování justice. Může souviset i s ústavou. Všeobecně nahrává katastrofám.

Významné konstelace a aspekty roku 2014

Významnou konstelací, která se objeví 20. - 21. dubna, bude poloviční Velký kříž tvořený Jupiterem, Uranem a Plutem. Jedná se o relativně silnou neharmonickou konstelaci, která předznamenává obecně kritické období a možnost katastrof, ničivých explozí, násilí, vražd a dalších podobných jevů.
Kvadratura Slunce - Neptun, která loni korespondovala se záplavami, bude letos přesná 29. května a 27. listopadu.

Syntéza jednotlivých vlivů

Ve srovnání s předchozími roky by měla převládat pozitivnější nálada a spokojenost s vládou a politikou především vlivem pozitivních tranzitů Neptuna.
Letošní rok přinese dále relativně velké množství aspektů ve kterých figuruje planeta Jupiter. V nativním horoskopu ČR je tato planeta spojena s financemi a zahraniční politikou. Jupiter sám o sobě dál také signuje církve. Je tedy možné ve zvýšené míře očekávat jevy týkající se těchto oblastí a organizací. Obzvláště významná bude konstelace polovičního Velkého kříže, jejíž Jupiter bude v dubnu v konjunkci právě s nativním Jupiterem a další planety tohoto útvaru v neharmonických aspektech k němu. Mezi horoskopem a touto konstelací ale vzniknou i harmonické aspekty k Merkuru, který má v horoskopu jako vládce Ascendentu "nadstandardní" význam, efekt konstelace tedy nemusí být čistě ničivý. Když přihlédneme k souvisejícím informacím, které jsou již v současnosti dostupné, mohlo by se jednat o výpadek nebo nemožnost čerpání peněz z EU. Zde přítomná kombinace Pluto - Jupiter může ukazovat i na události související s ústavou.
K problémům na úrovni vlády a zvětšenému riziku nějaké přírodní nebo jiné katastrofy může dojít také na přelomu února a března a v závěrečných měsících roku (vliv Saturna).
Další poměrně kritické období lze očekávat okolo 5. srpna. Opět zde hraje roli planeta Jupiter, ale také Mars, proto se může jednat o akci nebo událost vyhroceného až násilného charakteru.
Nedomnívám se, že by mělo dojít k nějakému výraznému zhoršení ani zlepšení ekonomického růstu, trend bych odhadoval jako střídavý v závislosti na aktuálních pozitivních, či negativních událostech ovlivňujících ekonomiku.
     
Při předpovědi jsem opět vycházel z večerního horoskopu pro dřívější Československo, tedy 28.10.1918, 18:58.Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54Home
Seznam článků