Home
Seznam článků

Předpověď pro Českou republiku na rok 2012.

K předchozí předpovědi

Minulá předpověď (na rok 2011) se v klíčových věcech nemýlila a domnívám se, že po profesní stránce mohu být proto sám se sebou spokojený. Jinak však příliš nezavdává k dobré náladě důvod, protože jejím obsahem byly spíše negativní predikce. Na druhou stranu ale pořád může být i hůře :-). Musím také uznat, že v několika místech jsem mírně přestřelil, ale bylo tomu povětšinou spíše v doplňkových informacích. Např. hladina řek v listopadu se ani náznakem nepřiblížila kritické hranici, tuto možnost jsem připisoval opozici Neptuna na nativní Lunu. Neharmonický aspekt se však nemusí projevit jen přebytkem, ale také nedostatkem, je tak možné, že jím byl ovlivněn naopak nedostatek vody v oblasti Beskydských hor. V podstatných věcech jako je ekonomická situace a politická situace ale vše již více souhlasilo, mohly jsme sledovat ostré třenice mezi vládou a odbory a relativně vyhrocené odborářské akce, četné vládní aféry, které ale vládu nepoložily, růst ekonomiky se nenastartoval. Podívejme se již tedy, v jakém duchu se podle hvězd ponese rok 2012.
Jupiter
Pro tentokrát vezmu v předpovědi v potaz i planetu Jupiter. Přestože je znatelně rychlejší než planety následující a její působení je krátkodobější, bude letos relativně hodně aktivní. V lednu bude ještě doznívat působení opozice na nativní Slunce, která byla aktivní zejména v závěrečných měsících roku 2011. Tento aspekt může naznačovat úmrtí významné osoby, koresponduje tak nepochybně se smrtí bývalého prezidenta ČR Václava Havla. Může také naznačovat spory v náboženských oblastech (Jupiter signuje náboženství) a proto je nasnadě, že se zde odráží vládní spory o navrácení majetku církvím. Jupiter se dostane v průběhu roku do mnoha krátkodobějších aspektů, ty ale nejspíše nebudou mít většího dopadu, proto je přeskočíme až k opozici na nativní Mars, jenž by mohl mít vážnější účinek. Tento aspekt začne být aktivní v září. Letos nenabude úplné přesnosti, protože se Jupiter počátkem října začne pohybovat retrográdně a tento stav vydrží až do konce roku. Události indikované aspektem tak budou mít dohru až v dalším roce. Tomuto aspektu se věnuji hlavně proto, že může naznačovat nebezpečí vojenské zápletky a to tím spíše, že nativní Mars je v konjunkci s Descendentem horoskopu ČR, který úzce souvisí se vztahy se zahraničními partnery a sousedy státu! Mars na Descendentu také zrovna nenahrává diplomatickému jednání.
Působení pomalých planet na radix ČR:
Saturn
Saturn se bude nacházet do 5.10.2012 ve znamení Vah a v tento den vstoupí do znamení Štíra. Jeho působení v první části roku bude spíše příznivé, protože bude vytvářet harmonický úhel s nativní Lunou, Saturnem a Uranem. Toto postavení poukazuje na zodpovědnou činnost vlády, která bude mít pozitivní vliv na hospodaření státu a signuje také pozitivní legislativní činnost. Nejspíše se zde zrcadlí zavádění úsporných opatření a ono pomyslné "utahování opasků". Negativní součástí této konstelace může být podpora nativního Saturna ve znamení Lva, který je zde ve zničení. Může docházet k příliš omezujícímu vlivu a potlačení svobody. Tyto aspekty vydrží vlivem období retrogradity Saturnu aktivní po většinu roku. V závěrečném čtvrtletí roku 2012 se bude dostávat Saturn do konjunkce s nativním Sluncem a bude tak dominujícím aspektem pro toto období. Přesná konjunkce nastane 12.11.2012. Tento aspekt je vždy obtížný a bude mít vliv na celý stát, zejména ale na ministerského předsedu a vládu. V tuto dobu již nebudou aktivní výše zmíněné harmonické aspekty, ale tranzitující Saturn se bude dostávat do kvadratury s nativním Neptunem a do trigonu s nativním Plutem. Aspekt s Neptunem by poukazoval na zvýšenou možnost další vládní aféry, zhoršení nálady, snížení autority vlády a její popularity apod. Aspekt s Plutem poukazuje v pozitivním ohledu na překonávání těžkých překážek tvrdou prací, ale současně také na zvýšenou míru "moci masy". Poznamenejme ještě, že nativní Pluto se nachází ve znamení Raka, kde je v pádu. Toto postavení Saturna tedy může podporovat spíše negativní jevy jako korupce, v případě našeho státu možná i fanatické akce odborů (Pluto vládcem VI. domu). Postavení Saturna v posledním čtvrtletí roku by mohlo poukazovat na negativní dopad ekonomického rázu.
Uran
Co se týká působení této planety nás čeká jakési dejavue, protože planeta vykoná velmi podobnou cestu jako loni. Začne opět téměř na začátku znamení Berana, v létě dosáhne jeho osmého stupně a potom se změní jeho směr pohybu vzad. Závěrem roku se začne pohybovat opět dopředně a bude se nacházet na pátém stupni Berana. Nevrátí se tedy již na začátek tohoto znamení, přesto ale vykoná velmi podobnou cestu. Při tomto pohybu bude opět tvořit kvadraturu k nativnímu Plutu. Tento aspekt bude zcela přesným 1. května a potom ještě 28.září, zatím se projevil zejména protestními akcemi odborářů, proto je něco podobného možné očekávat i letos zejména v těchto obdobích. Mohlo by dojít i k oživení problému zvýšení lékařských platů. Aspekt způsobuje také zesílení rasistických a xenofobních projevů, může proto dojít k nějakým akcím v tomto zainteresovaných extremistických skupin. Dalším aktivním aspektem Urana bude letos také trigon s nativním Neptunem. Tato konstelace přeje reformám týkajících se sociálních záležitostí a sociálně citlivým reformám.
Neptun
Neptun vstoupí 3.2. do znamení Ryb a přestože se později stane na určité období retrográdním, v tomto znamení již zůstane do konce roku. Ryby jsou pro Neptun domicilem - znamením, kde se může nejlépe projevit. Jeho přednosti jsou zejména solidarita, soucit a sounáležitost, dále pak třeba fantazie. Co se týká aspektů, budou ještě v prvním čtvrtletí aktivní opozice na nativní konjunkci Saturnu s Lunou. Opozice na Saturn poukazuje na potíže vnitřního rázu, hospodářskou stagnaci, špatné vztahy a jakousi nedobrou náladu. Opozice na Lunu pak zklamané naděje, ohlupování veřejnosti a skandály. Celkově tedy konstelace nahrává vzniku dalších afér týkajících se členů vlády. Tyto dvě opozice budou aktivní zejména v prvním a posledním (vlivem retrogradity) čtvrtletí roku 2012, v těchto obdobích se tedy nejspíše projeví. Opozice se však nestanou v roce 2012 přesnými, bude se tak jednat asi spíše o dozvuky afér vzniklých v minulých letech. Kromě opozic bude Neptun utvářet také trigon s nativním Sluncem. Tento aspekt naznačuje rozvoj humanity, soulad vlády a národa a úspěch. Může ukazovat na pomocné akce pro cizinu, což by mohlo v kontextu současných událostí ukazovat na finanční pomoc do fondu pro záchranu strádajících ekonomik některých států EU. Dosavadní postoj vlády tomu ale zatím naopak vůbec nenasvědčuje. Aspekt může mít pozitivní vliv i na měnové záležitosti. Tento aspekt nedosáhne letos úplné přesnosti, naplno se tedy projeví až v dalších letech.
Pluto
Pluto se bude letos posouvat znamením Kozoroha také jen velmi pozvolna a bude na čas rovněž retrográdní. Vlivem této skutečnosti se bude opět zpřesňovat jeho opozice na nativní Pluto. Aspekt již ale nenabude úplné přesnosti, nejpřesnější bude v září. Přesto ale bude stále aktivní po celý rok a můžeme tak stále očekávat nějaký druh personálního zemětřesení, jako tomu bylo např. loni ve vedení společnosti Sazka nebo ve vedení policie ČR a mocenské boje s tím spojené nebo minimálně ještě nějaké dozvuky těchto věcí. Aspekt může také přitvrdit průběh odborářských protestů výše naznačených Uranem a vyostřit rasovou nesnášenlivost. Po celý rok bude ještě doznívat také sextil na nativní Slunce, který napomáhá posílení státní moci a uskutečnění velkých projektů, měl by tak posílit současné reformní snahy vlády.

Resumé

A nyní nezbývá, než se pokusit odhadnout, co udělá všechno výše uvedené dohromady.
Většina roku by se měla vyznačovat zodpovědným přístupem vlády i zodpovědnou legislativou a reformní snahy vlády by měly zaznamenat minimálně dílčí úspěchy. Současně však bude přetrvávat odpor odborů k činnosti vlády, které pravděpodobně přichystají další protestní akce a tyto proběhnou nejspíše v květnu a v září. Nelze usuzovat na výrazné zlepšení ekonomické a hospodářské situace, dost reálně bych viděl chvilkové výkyvy k lepšímu a pak zase k horšímu. Neměl by však nastat ani žádný náhlý propad. V tomto roce je pravděpodobný další nárůst xenofobie a extremismu, zejména pravicového. Kritickým obdobím roku se jeví být září, říjen a listopad, kdy bude velmi přesná kvadratura mezi tranzitujícím Uranem a tranzitujícím Plutem přesně zasahovat nativní Pluto. Tento aspekt bude současně doprovázen opozicí tranzitujícího Jupitera na nativní Mars a kvadraturou tranzitujícího Marsu na nativní konjunkci Luny se Saturnem a jeho kvadraturou na nativní Uran. Hodně aspektů tedy ukazuje na extrémně vyhrocenou situaci, vážné spory a tendence řešit věc násilně a unáhleně. Uvedené neblahé aspekty Urana a Pluta k radixovému Plutu mohou způsobit také přírodní nebo jiné katastrofy, jako jsou záplavy, únik jedovatých látek apod. Jeden z aspektů by zde ukazoval, na možnost boje nasměrovanému vůči určitému zákonu nebo možnost teroristického útoku i na možnost vojenského konfliktu s nějakým státem! V tuto dobu dojde také ke konjunkci nativního Slunce se Saturnem a aktivaci některých aspektů, které ukazují na skandály, aféry apod. aspekt indikuje také možnost hospodářské stagnace, poklesu zaměstnanosti, a nepříznivou situaci na kapitálových trzích.
Koncem roku bude aktivní (současně s již slábnoucí konjunkcí od Saturna) ještě kvadratura tranzitujícího Marsu na nativní Slunce. Je jisté, že premiér a vláda to v tuto dobu nebudou mít (mírně řečeno) lehké.
Závěrem roku by mohla také vzrůstat popularita politiků opírajících se o sílu "lidské masy", někteří lidé považují za takový typ politika např. pana Babiše.
     
Při předpovědi jsem opět vycházel z večerního horoskopu pro českou republiku, tedy 28.10.1918, 18:58, který patří mezi nejosvědčenější a nejčastěji používané.Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54Home
Seznam článků