Astrologická předpověď pro Českou republiku na r. 2011

Působení pomalých planet na nativitu:
Saturn
Planeta Saturn zůstane po celý rok ve znamení Vah. V prvním čtvrtletí odtud bude nepříznivě (kvadratura) působit na Jupiter v II. domě horoskopu české republiky, který poukazuje na finanční rezervy a hospodaření státu. Tento aspekt působí jako brzda. Nemůžeme proto v této době očekávat žádné zlepšení situace z hlediska krize. Může dojít i k mírnějšímu propadu nezaměstnanosti nebo HDP, nepředpokládaným výdajům státu nebo nepředpokládaným propadům příjmů apod. Z hlediska počasí způsobuje aspekt napadnutí velkého množství sněhu a potvrzuje, že letošní zima vydrží dlouho a bude tuhá. Saturn se stane 25. ledna retrográdním a bude se tedy pohybovat zpět ve znamení Vah. Tím se začne zeslabovat jeho působení na Jupiter, ale zesilovat kvadratura na Pluto v I.domě. Tento aspekt může způsobit vyostření konfliktů mezi vládní mocí a zástupci odborů a vzájemnou bezohlednost. Změna k normálnímu směru pohybu Saturna nastane 12. června. Do přesnějšího kvadrátury k Jupiteru se Saturn opět dostane hlavně na konci srpna a v průběhu září a bude zde opět působit již výše popsaným způsobem. V posledním čtvrtletí a zejména ke konci roku bude vliv Saturna velmi pozitivní, mohlo by dojít k pozitivním změnám cen akcií na burze a k provedení reforem, které budou mít pozitivní vliv na hospodářství. Negativním atributem těchto reforem ale bude omezení lidských práv a svobod!
Uran
11.března vstoupí Uran do znamení Berana. Toto postavení dává hodně energie a přeje mimo jiné také technologickým objevům. Uran zde však působí také velmi vzpurně. Uran vstoupil do znamení Berana už koncem května v roce 2010 a vytvořil tak zde slabou a velmi nepřsnou kvadraturu na Pluto v I.domě horoskopu ŘR. Ale i tato se projevila. Pluto je v horoskopu vládcem VI. domu, do kterého mimo jiné spadají také odbory. Osa XII. a VI. domu dále signuje také lékaře. Stávku která proběhla 26.6.2010 v Praze lze přičíst právě tomuto aspektu. Uran bude postupovat Beranem až do 8.července a dosáhne jeho 4°34', potom se jeho směr obrátí a dokonce roku se bude postupně vracet na začátek znamení Berana. Pluto v horoskopu ČR se nelézá na 6°34' znamení Raka, čili bude v červenci mezi oběma planetami působit poměrně přesný neblahý aspekt (kvadratura). Působení tohoto aspektu bude v různé síle patrné po celý rok, můžeme tak nadále očekávat hlavně protivládně směřované protestní akce obborů a lékařů, jak je to patrné již nyní. Dále se může jednat o legislativní kroky vlády, které se setkají s odporem nebo o "nepovedené" zákony. Retrogradita nasvědčuje tomu, že problém nebude úspěšně vyřešen, další rok utvoří Uran tento aspekt znovu a bude znovu vyolávat stejné konflikty. Dle všeobecné charakteristiky aspektu znamená aspekt náhlou krizi, utrpení mas a fanatismus.


Pluto
Další planetou dlouhodobého vlivu je Pluto a ani to nás letos nenechá odpočinout. Pluto se nyní nachází a do roku 2023 ještě bude nacházet ve znamení Kozoroha. Způsobuje zde úsilí o zvýšení efektivity systému řízení státu, upevnění státní moci, potírání korupce, systémové změny, přestavbu systému, utahování opasků, šetřivost apod. Signalizuje také revizi na nejvyšších místech. Pluto se bude pobybovat z 5°22' znamení Kozoroha do 7°30' téhož znamení, kterých dosáhne 7.května, potom se jeho směr postupu obrátí. Od 15.září a 4°53' Kozoroha se jeho směr opět obrátí a dokonce roku již bude pokračovat dopředně. Pluto tak bude jakoby "přešlapovat" v přesné opozici k nativnímu Plutu ČR. Tuto konstelaci můžeme interpretovat tak, že protikorupční a reformní opatření vlády premiéra Nečase, který je zrozencem Štíra, jemuž vládne právě Pluto, narazí na odpor ze strany odborů, lékařů a možná i jiných velkých korporací jako můžou být např. pojišťovny.
Pluto však také utvoří nejsilnější harmonický aspekt s nativním Sluncem, což poukazuje na posílení státní moci a upevnění pozice vlády a také na skutečnost, že činnost vlády by měla být pro náš stát přínosem. Tranzitující Pluto je v Kozorohu v povýšení, nativní slunce peregrinní, čili na aspektu není ani zbla špatného. Konstelace Pluta je možné interpretovat tak, že protikorupční a reformní snahy vlády budou mít vliv na zefektivnění a pročištění státního aparátu. Na odpor narazí u nativního Pluta, které stojí v pádu ve znamení Raka a symbolizuje tak prohnilost a korupční tendence, které jsou vlastní Českému státu. Vláda tak bude muset podstoupit boj s těmito tendencemi, který může mít neblahý dopad na ekonomiku a bohužel možná i demokracii, ale výsledný efekt by měl být z hlediska státu očišťující, upevňující, zefektivňující a posilující.


Neptun
Posledním transsaturnem, o kterém jsme se ještě nezmiňovali je Neptun. Ten se bude začátkem roku nacházet ve znamení Vodnáře, od dubna do začátku srpna si odskočí do znamení Ryb a poté se opět vrátí do Vodnáře, kde pak zůstane až do konce roku. Ve Vodnáři bude postaven v opozici ke konjunkci nativního Saturnu a Luny. Tento aspekt dosáhl nejpřesnějšího bodu v roce 2010 a působil po celý tento rok. V roce 2011 bude mít ještě účinek také a to zejména v prvním čtvrtletí a v druhé polovině roku. Opozice na nativní Saturn způsobuje obecně, nerozhodnost, útěk před zodpovědností, beznaděj, sklon k depresi, v případě státu hospodářskou stagnaci a nevhodné investice. Aspekt je nepříznivý pro burzy, banky, vklady. Naznačuje potíže vnitřního rázu, prohloubení krize a špatných vztahů. Neblahý vliv na hospdářství se může projevit tím spíše, že Saturn a Luna vládnou v nativním horoskopu ose VIII. a II.domu, které souvisí s hospodářstvím a financemi. Tranzitující Neptun se nachází v X. domě, čili v domě vlády. V roce 2010 se aspekt nijak hrozivě neprojevil, čili není třeba přehnaně malovat čerta na zeď. Opozice Neptuna a Luny se projevuje vznikem mylných názorů, může znamenat ohlupování národa, iluze, zklamání nadějí, stranickostí. Zklamání veřejnosti ze současné vlády a zejména asi z působení politické strany Věcí veřejných a jejího hlavního přsdstavitele Radka Johna je zřejmé např. z podzimních komunálních voleb. V srpnu roku 2010 byl tento aspekt naprosto přesný a je tedy na snadě jej dát do souvislosti se záplavami na severu čech, které v tuto dobu sužovali náš stát. Povaha aspektu, který je tvořen dvěma tělesy vládnoucími právě vodním znamením (Rak, Ryby) by také podobnému jevu bez pochyby nasvědčovala. V roce 2011 opozice dosáhne úplné přesnosti 27. ledna, potom bude velmi (ne však úplně) přesná začátkem listopadu. Zejména okolo těchto dat tedy můžeme očekávat její opětovné působení v roce 2011.
     

Resumé

Z výše uvedeného je patrné, že v roce 2011 určitě nemůžeme očekávat konec finanční a hospodářské krize a nějaké významnější nastartování ekonomiky. Určité pozitivní signály na legislativní úrovni mohou nastat až koncem roku, jinak můžeme počítat s boji mezi vládou a odbory, které budou vedeny velmi bezohledně, fanaticky a agresivně, pokračováním afér uvnitř vlády a v první polovině roku se špatnou a nepopulární činností legislativy.
Jako problémový se jeví zejména měsíc srpen, kdy budou planety Uran a Saturn v poměrně přesných kvadraturách k Plutu a Jupiteru v nativním horoskopu a současně ve vzájemné velmi přesné kvadratuře (cca 1°). Jestli má v roce 2011 dojít k dalšímu propadu nezaměstnanosti a hospodářství, potom je velmi pravděpodobné, že se tak stane právě v tomto měsíci. Vzhledem k násilné a fanatické povaze těchto planet může dojít i k velmi destruktivním protestům doprovázeným rozbíječstvím a újmami na zdraví.
Žádný z výše uvedených aspektů přímo nenaznačuje pád vlády, předpokládám proto, že vláda bude schopna všechny hádky a tahanice o reformy a škrty ustát. Určitá možnost pádu ale přece existuje a to hned začátkem roku. V prvních dnech totiž bude ještě mít určitou sílu doznívající kvadratura Urana na osu ascendent - descendent. V tomto roce je také pravděpodobný další nárust xenofobie a extremismu, zejména pravicového.

Uvedené neblahé aspekty Urana, Saturna a Pluta k radixovému Plutu mohou způsobit také přírodní nebo jiné katastrofy, jako jsou záplavy, únik jedovatých látek apod.

Výhled na další léta

Uran a Pluto budou podobným způsobem jako v tomto roce popocházet a vracet se i v následujících letech a nadále se pravidelně dostávat do kvadratury. Z tohoto bohužel vyplývá, že s koncem krize nemůžeme počítat ani v následujících letech. Naopak, Jupiter v II. domě jimi bude plně zasažen až v následujících letech.
Hlavně zima v roce 2015 by mohla přinést ještě hlubší propad do krize. Uran a Pluto budou v tuto dobu ve vzájemné kvadratuře a současně negativně aspektovat nativní Jupiter.
Velmi podobná situace nastala během velké světové hospodářské krize v roce 1931. Rozdíl spočívá ve skutečnosti, že opozici k Jupiteru tvořil z Kozoroha Saturn místo Urana. Tento aspekt se tehdy projevil velmi výrazně a způsobil další významný propad ekonomiky. Vliv Plutona na ekonomické záležitosti nemusí být stejně silný jako vliv Saturnův, jedná se však o škůdce a planetu, která je svým charakterem Saturnu ze všech planet nejblížší. Přihlédnu-li k uvedeným skutečnostem, jeví se tvrzení, že krize bude trvat jen do konce roku 2010 jako přehnaně optimistické.

Planety říkají, že tu krize bude ještě i v dalších letech. Pro potvrzení tohoto předpokladu, by však bylo nutné prozkoumat ještě horoskopy dalších států, zejména silných, jako jsou USA a tradiční tahouni Evropské Unie, jako Německo, Velká Británie a Francie. Je však zřejmé, že pozice Uranu ve zvěrokruhu je stejná jako za velké ekonomické krize v 20. a 30. letech 20. století a tehdejší pozici Saturna nyní supluje Pluto. Tyto planety budou zasahovat stejná citlivá místa v radixech jako tomu bylo v případě velké hospodářské krize. A to je další fakt hovořící pro předpoklad, že současná krize ještě zdaleka nekončí.Při předpovědi jsem vycházel z večerního horoskopu pro českou republiku, tedy 18.10.1918, 18:58, který patří mezi nejosvědčenější a nejčastěji používané.Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54