Home
Seznam článků

Nepokoje v Londýně očima astrologa

Začátkem srpna jsme byli svědky šíleného masového řádění a rabování v ulicích Londýna. Toto dění má velmi dobře viditelnou analogii v podobě astrologických aspektů, které si zde dále uvedeme.
Neblahé aspekty Urana
Významným dlouhodobým aspektem, který je během léta 2011 aktivní je kvadratura Urana na Pluto. V problematickém období měla přesnost cca 3, což je již hodnota, při které se už aspekt určitě může projevit. Tomuto aspektu jsou jednoznačně připisovány jevy jako utrpení (Pluto), řádění a šílení (Uran) mas a rozbíječství. V době nepokojů byla tato latentní kvadratura oživena kvadraturou od Marse na Uran. Tato všeobecně způsobuje unáhlené nepromyšlené chování, výbuchy agresivity, nehody, úrazy apod.
Proč právě Londýn?
Na obrázku níže můžeme vidět tranzitivní horoskop Velké Brítánie (12.4.1927 00:00 Londýn) pro období nepokojů.
krize v USA v roce 1981
Na první pohled si můžeme všimnout, že v tuto dobu docházelo ke konjunkci nativního Urana s tranzitujícím a nativního Marse s tranzitujícím. Tím pádem zde vznikla také kvadratura mezi tranzitujícím Marsem a nativním Uranem a o něco méně přesná kvadratura mezi tranzitujícím Plutem a nativním Uranem. Tranzitující Uran i Pluto jsou přitom retrográdní, což obvykle ještě podpoří negativní dopad aspektů. Této konfiguraci, ve které se negativní aspekt mezi tranzitujícími Marsem a Uranem kryje s negativním aspektem mezi tranzitujícím Marsem a nativním Uranem, považuji za jednoznačný ukazatel možnosti projevu tohoto negativního aspektu ve státě, kterému náleží nativní horoskop.

Negativní aspekty na Uran také často ovlivňují dění na burzách a v době Londýnského řádění došlo i k nastartování období významných propadů cen akcií.
     
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54Home
Seznam článků