Home
Předchozí
Další

5. Astrologické kvality

Rozlišujeme tři druhy kvalit:


Kardinální
Pevná
Pohyblivá

Kardinální

Kardinální (nebo také základní) kvalita je charakterizována motivováním a také uváděním dějů do pohybu. Pokud v horoskopu chybí, nebo je zastoupena málo, člověk má problémy stát pevně na nohách a začínat nové věci, chybí mu chuť a motivace.

Základním motivem je objevování, pohyb vpřed, vedoucí postavení a význačné společenské, vědecké či politické funkce. Z toho pak vyplývá touha objevovat nové věci a razit jim cestu, kterou pak zabezpečují a rozvíjejí ostatní.

Beran, Rak, Váhy a Kozoroh jsou znamení, která jsou schopná úspěšně začít jakoukoli činnost, pokud jsou k ní vytvořeny odpovídající podmínky. Uvedená čtyři znamení také odpovídají základním ročním obdobím - jaru, létu, podzimu a zimě.

Kladně se kardinální kvalita projevuje iniciativou, rozhodností, ctižádostí a nezávislostí.

Záporně pak netrpělivostí, nervozitou, neklidem a oportunistickým přístupem.

Pevná

Pro pevnou kvalitu je typické upevňování a uchovávání . Udržení současného stavu je základní snahou pro znamení Býka, Lva, Štíra a Vodnáře. Tato znamení zároveň odpovídají průběhu jednotlivých ročních období.

Tato kvalita také přebírá objevy základní kvality a činí je prakticky využitelnými. O tyto objevy a poznatky pak pečuje a udržuje je.

Kladně se pevná kvalita projevuje schopností sjednotit vnější a vnitřní skutečnosti, trpělivostí, důsledností a schopností dokončit vše započaté.

Negativně pak umíněností, odporem a tvrdohlavostí, tyto vlastnosti mohou být často nezvladatelné, pokud je negativní aspekt silně prosazen.

Pohyblivá

Pružnost a přizpůsobivost jsou hlavními rysy pohyblivé kvality, stejně jako její schopnost sjednocení. Znamení Blíženců, Panny, Střelce a Ryby jsou symboly proměn ročních období.

Tato kvalita bere vše zavedené a upevněné předchozími kvalitami a rozvíjí to. Pohyblivá kvalita se snadno přizpůsobí všem změnám a není pro ní problém začínat znovu.

Největším problémem pohyblivé kvality je i při dobré aspektaci nerozhodnost a rozříštěnost sil a neschopnost prosadit si svou. Silně prosazená pohyblivá kvalita může vést až k labilitě a takový člověk obtížně dosahuje vyšších společenských stupňů – chybí zde vytrvalost. Největší vytrvalost má fixní kvalita, menší vytrvalost má základní.

Kladně se pohyblivá kvalita projevuje výše zmíněnou pružností a přizpůsobivostí, nestranností, mnohostraností a schopností sjednocovat.

Záporně pak již zmíněná labilitou, nespolehlivostí, podváděním, využíváním, přeháněním, marnotratností.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54