Home
Seznam článků

Smrt Muammara Kaddáfího - tranzitivní horoskop

Tranzity poukazující na smrt Kaddáfího
V kontextu již publikovaných letošních článků se nejedná o nic nového. Podíváme-li se níže na tranzitivní horoskop sestavený pro okamžik smrti Kaddáfího, můžeme vidět silný vliv kvadratury tranzitujícího Urana a Pluta, na radix. Účinek této kvadratury se letos projevil již např. při nepokojích v Londýně a havárii letounu v Tišiněvy. V Kaddáfího horoskopu se plně projevil hlavně kvůli konjunkci Urana s nativním Měsícem, jehož negativní vliv je zde ještě posílen neblahým aspektem od Pluta. Tranzitující Uran je také v kvadratuře k nativnímu Jupiteru, což ještě prohlubuje negativní působení.
Při takovéto konstelaci zahrnující konjunkci tranzitujícího "škůdce" se Sluncem nebo Měsícem nativního horoskopu, podpořenou kvadraturou jiné tranzitující problematické planety, popřípadě kvadraturou na zásadní planetu radixu, dochází opravdu nezřídka k nějakým fatálním nehodám nebo událostem zapříčiňujícím smrt nositele horoskopu. I zde tomu nebylo jinak.
V horoskopu však byla ještě celá řada jiných aktivních tranzitů a to i pozitivních. Z těchto bych zmínil zejména aspekty od Slunce a sice Slunce trigon Merkur a Slunce trigon Jupiter. Tyto konstelace poukazují na možnost uskutečnění cesty, užitečné kontakty a úspěch při jednání s lidmi. Je známo, že Kaddáfímu byla opravdu nabídnuta možnost prchnout z Lybie, ale zcela nepochopitelně jí nevyužil.
Dále zde byly aktivní pozitivní aspekty od tranzitujícího Urana na nativní konjunkci Urana se Saturnem, které dávají schopnost si poradit v každé situaci a nacházet nová východiska z problémů. Dále pak ještě aspekty dodávající energii a schopnost koncentrace na cíl. Je možné, že právě díky působení těchto dlouhodobějších pozitivních aspektů Kaddáfí vůbec vydržel tak dlouho.
Celá situace však byla ještě komplikovanější, tranzitující Slunce bylo v konjunkci s tranzitujícím Saturnem a obě tyto planety v kvadrátu na nativní Mars, což poukazuje na překážky, prohru nebo možnost nehody apod. Vliv této tranzitující konjunkce a samotného Urana byl tedy spíše dvojaký (částečně pozitivní a částečně negativní).
Za zmínku dále určitě stojí ještě kvadratura tranzitujícího Jupitera na Pluto, který celou situaci dokresluje. Je z něj patrný nepříznivý vliv událostí ve světě a ve státě na osud jedince. Skutečnost, že se do bojů proti Kaddáfímu zapojily i USA a některé Evropské státy měla určitě na další vývoj zásadní vliv.
V horoskopu byly ještě i další aktivní tranzity, jejich význam by nám ale situaci spíše ještě znepřehlednil, proto je zde ani nebudu uvádět.
V součtu jsou vlivy jednotlivých tranzitujících planet spíše vyrovnané, byla zde však přítomna fatální kombinace vzhledem k nativnímu Měsíci, která se už i v mnohých jiných podobných případech nešťastných tragických nehod ukázala být definitivní.
kaddafismrt, 319kB
     
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54Home
Seznam článků