Home
Předchozí
Další

Čtvrtý dům

Hrot čtvrtého domu se nazývá Immum Coeli. Čtvrtý dům má za úkol zejména objevování citů, emocí a duševní identity, je vyjádřením kořenů člověka, jeho přístupu k rodině a vypovídá také o míře jistoty, kterou daný jedinec potřebuje pro pocit bezpečí. Naznačuje, jaký komplex stereotypů myšlení a chování člověk získal výchovou. Tento dům rovněž poskytuje obraz o tom, jak člověk vnímá své rodiče. Silně obsazený čtvrtý dům často přivádí lidi zpět na místa, kde prožili své dětství, případně šťastné životní chvíle. Jedná se o velmi důležitý úsek v horoskopu a při hledání hlubších příčin případných problémů si můžeme udělat z planet a znamení na jeho hrotu poměrně solidní představu o tom, jaké faktory se vlastně na výchově a dospívání člověka podílely. V mužském horoskopu reprezentuje zpravidla vliv otce, v ženském vliv matky.
Čtvrtý dům ukazuje na kvalitu našeho bydlení, na typ návštěv, které budou dotyčného navštěvovat, schopnost návštěvy přijímat, ochotu chodit na návštěvy, způsob života ve stáří, nemovitý majetek. Má nesmírný význam z hlediska úspěchu všech aktivit člověka.
Vypovídá o osudových záležitostech a zděděných chorobách. Ze čtvrtého domu lze poznat, jak člověk dokáže přijímat a také jakou má schopnost být přijat, jak je přijímán druhými (při poškozeném domu je jedinec jakoby "vydělen" z rodinného prostředí a má problém navázat psychosociální kontakt se svým okolím). V tomto domě je také zakotvena duševní přirozenost a přirozenost projevu. Tato přirozenost přímo nesouvisí s postavením Měsíce v horoskopu. (Je li například Měsíc dobře postaven, člověk nemá problém se svou nahotou, dobře a přirozeně tančí atd.). Jsou zde patrné také okolnosti na sklonku života, poslední skutky člověka (určeno také aspekty Luny) a případná posmrtná sláva. Dále lze dle tohoto domu usuzovat také na zájem o okultismus.
Zdraví a dědičné choroby se dají identifikovat jednak polohou Slunce v příslušném znamení a jeho aspektem (Slunce ve Lvu s negativním aspektem k Marsu může způsobit infarkt, se Saturnem choroby páteře, s Uranem arytmii atd.) a jednak znamením na hrotu čtvrtého domu, které dědičně oslabuje příslušný orgán. Má-li například bytost na hrotu tohoto domu znamení Blíženců a toto znamení, nebo Merkur vykazují poškození, může se jednat o dědičné poruchy plic, mozku, motorických nervů a paží.

Home
Předchozí
Další
Poslední aktualizace 13.05.15, 16:05:54